pääkirjoitus / syyskuu 20, 2016 - 15:04

Entistä yhtenäisempi

Mikko Nesvitski

Sunnuntain vaalit eivät tuoneet yllätystä. Tulos oli odotettu ja Karjalan tasavallan osalta hyvin ennustettavissa. Ei tarvinnut olla sen kummemmin perillä poliittisista kuvioista olettaakseen, että Yhtenäinen Venäjä voittaa ja Karjalassa sen kannatus jää maan keskilukuja pienemmäksi.

Niin kävikin. Valtapuolueen kannatus duuman vaaleissa oli Karjalassa noin 37 prosentin luokkaa, kun Venäjällä puolue sai 54 prosentin murskavoiton. Voimme toki sanoa, että edellisiin vaaleihin verrattuna Karjala paransi suoritustaan: Yhtenäisen Venäjän kannatus on kasvanut viiden prosenttiyksikön verran.

 

Niin valtioduumasta kuin monen alueen valtuustoista tulee entistä yhtenäisemmät, puolueellisessa merkityksessä. Myös Karjalassa. Vaikka parlamentin edustajapaikat vähenevät meillä 50:stä 36:een, Yhtenäisen Venäjän parlamenttiryhmä kasvaa alustavien vaalitulosten mukaan neljällä kansanedustajalla 23:een.

Sitä vastoin Oikeudenmukaisen Venäjän ja kommunistien asema on horjunut pahasti: edellinen kadottaa yhdeksän ja jälkimmäinen viisi paikkaa. Liberaalidemokraatit saavat neljä paikkaa ja Jabloko säilyttää nykyiset kolme paikkaansa.

Jabloko-puolueen suoritukseen ehkä kohdistuivatkin tärkeimmät vaaliodotukset Karjalassa lähinnä loppuvuodesta 2015 erotetun Petroskoin kaupunginjohtajan Galina Širšinan vuoksi. Jablokon kannatus tasavallan parlamentin vaaleissa nousikin edellisestä yli kaksi prosenttia, joskaan ei yltänyt niin suuriin lukemiin, kuin puolueen keulahahmot ennustivat ja lupailivat.

Uutispommina voimme pitää Jalbokon voittoa Segežan vaalipiirissä, jossa puolueen ehdokas päihitti 0,02 prosenttiyksilöllä Yhtenäisen Venäjän ehdokkaan. Toki tulos selittyy nähtävästi sillä, että segežalaiset eivät äänestäneet nimenmukaisesti Jablokoa, vaan tuntemaansa kansanedustajaa, Karjalan parlamentin nykyistä jäsentä Andrei Rogalevitšia, joka oli toki tähän mennessä Oikeudenmukaisen Venäjän jäsen.

 

Valtuustojen yhtenäisempi kokoonpano auttaa pääsemään joustavammin päätöksiin. Millaiset päätöksistä tulee, riippuu konkreettisista kansanedustajista. Ainakin Karjalassa parlamenttiin ja valtuustoihin on valittu entistä enemmän lääkäreitä ja opettajia. Se nostaa lainsäädäntöelimien legitimiteettiä alhaista äänestysprosenttia vasten ja antaa toivoa, että sosiaali- ja koulutusalalta valitut edustajat osaavat huomioida päätöksenteossa tavallisten kansalaisten odotuksia entistä huolellisemmin.

0 kommentit