pääkirjoitus / toukokuu 29, 2018 - 17:28 / päivitetty kesäkuu 13, 2018 - 12:12

Foorumi toi tulosta

Mikko Nesvitski

Pietarin kansainvälisessä talousfoorumissa viime viikolla Karjalan tasavalta pääsi muutamaan tärkeään sopimukseen. Foorumissa käytiin lisäksi lukuisia neuvotteluja, jotka saattavat ajan myötä poikia uusia sopimuksia.

Neuvotteluista korostui varsinkin kansainvälinen keskustelu, jonka kävivät Karjalan päämies ja Suomen Pietari-pääkonsuli vapaan talousvyöhykkeen perustamisesta Karjalan tasavaltaan. Asiaan näyttää olevan kiinnostusta niin Venäjällä itsellään kuin länsimaisilla liikemiespiireillä, ja hanke on saanut kannatusta maan hallitukselta.

 

Mikäli talousvyöhykkeeseen halutaan saada ulkomaisia sijoittajia, niin sen luonnollinen sijainti olisi lähellä valtakunnanrajaa, joko Sortavalan piirissä tai Kostamuksen seudulla.

Karjalan lähinaapuri, Leningradin alue, kiinnostaa ulkomaisia yrityksiä Karjalaan verrattuna huomattavasti enemmän jo kehittyneiden ja — mikä tärkeintä — nopeiden yhteyksiensä vuoksi. Näistä ei Karjala voi vielä kerskailla, vaikka liikenneinfrastruktuurin parantamisesta on viime vuosina puhuttu paljon ja ahkerasti töitä on sen eteen tehtykin.

Maantieteellisestä ja liikenteellisestä näkökulmasta oivalliselta valinnalta näyttää juuri Sortavalan alue. Kun rakenteilla nyt oleva moottoritie Pietarista Sortavalaan avataan koko pituudeltaan liikenteelle, avautuu Sortavalan seutu saavutettavuudeltaan entistä paremmin niin suomalaisille kuin pietarilaisille liikemiehille ja Pietarin kautta nähtävästi myös Itämeren maiden sijoittajille.

 

Liikenneinfrastruktuurin parantamista edellyttää vielä yksi foorumissa signeerattu sopimus. Sen takana ovat Karjalan lisäksi Leningradin ja Novgorodin alueet, jotka haluavat kehittää vesireittejä yhteisvoimin. Epäilemättä Karjalalla ja naapurialueilla on hyvät olosuhteet vesimatkailun kehittämiselle lukuisten vesiväylien vuoksi, ja matkailu on kunkin alueen taloudellisen hyvinvoinnin peruskiviä.

Toki säännöllisestä vesiliikenteestä ei ole puhetta, koska liian tappiollinen se on luonteeltaan ja vaatii liian suuria sijoituksia, mutta matkailun osalta, järvi- ja jokiristeilymarkkinoiden kehittämisessä, luulisi olevan potentiaalia. Kunhan vielä mahdolliset uudet reitit toisivat matkailijoita ainakin Karjalassa myös uusiin maisemiin kuin vain perinteisille, joskin hyvin suosituille, Kižille ja Valamolle.

0 kommentit