pääkirjoitus / tammikuu 15, 2013 - 14:23 / päivitetty helmikuu 5, 2013 - 14:40

Investoikaa kieleen!

Karjalan Sanomat on astunut uuteen vuoteen entistä toiveikkaammin mielin. Syynä tähän on se, että saimme vihdoin äänemme kuuluviin. Nimittäin Karjalan päämies vieraili Periodika-painotalossa uuden vuoden alla. Tapaamisessa esitimme hänelle Suomalais-ugrilaisen resurssikeskuksen hankkeen, jota olemme viime syksystä alkaen ajaneet yhdessä tasavallan itämerensuomalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Hudilainen kuunteli tarkkaavasti ja luonnehti ideaa hyväksi. Hän ei tietysti kannattanut ensi alkuun hanketta, mutta ei torjunutkaan sitä, mikä on sinänsä hyvä merkki. Hänelle yllätyksenä näytti olevan tieto, että kaikki kansalliset kansalaisjärjestöt ovat keskus-hankkeen takana.

 

Karjala kaipaa investointeja. Erittäin kipeästi kaipaa. Nykyäänkään taloudellinen tilanne ei ole tasavallassa lievästi sanottuna kehuttava, mutta ilman sijoituksia se vain pahenee entisestään.

Sen ymmärtää, että tasavallan hallitus yrittää nyt kaikin keinoin houkutella tasavaltaan sijoittajia ja leikkaa menoja puolin ja toisin monilla, myös julkisella sektorilla.

On toki yhtä tärkeää investoida Karjalan kansaan, ensi kädessä omiin itämerensuomalaisiin kansoihin ja niiden kieliin ja ennen kaikkea alueen nimikkokansaan karjalaisiin. Tilanne kansallispoliittisella ja -kulttuurisella saralla on tuntuvasti huonompi kuin taloudessa eikä mikään taloudellinen hyvinvointi osaa jokusen vuoden kuluttua enää pelastaa karjalaisuutta, suomalaisuutta ja vepsäläisyyttä, mikäli niiden annetaan nyt huveta olemattomiin tai häipyä kokonaan.

Ajamamme resurssikeskus olisi osaltaan tukenut itämerensuomalaisuutta Karjalassa ja vahvistanut lukumäärältään pienten kansojen identiteettiä. Eikä sen perustamiseksi tarvita niinkään suuria taloudellisia sijoituksia, vaan pikemminkin poliittista ja henkistä investointia, siis ymmärtämystä ja lujaa päätöksenteon tahtoa.

0 kommentit