mielipide / joulukuu 9, 2014 - 09:34 / päivitetty joulukuu 16, 2014 - 16:25

Kannanotto: Vuoropuhelua tiivistettävä

Suomi-Venäjä-Seuran valtuusto on syvästi huolestunut Euroopan Unionin ja Venäjän välisten suhteiden heikosta tilasta. Neuvotteluteitse on löydettävä Ukrainan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta kunnioittava ratkaisu.

Neuvotteluratkaisu edellyttää nykyistä tiiviimpää vuoropuhelua osapuolten kesken. Ei ole myöskään oletettavaa, että puolin ja toisin asetetut pakotteet edistäisivät merkittävästi kriisin ratkaisua. Pakotteiden kielteiset vaikutukset ovat Suomelle tuntuvia. Venäjä on Suomelle tärkeä kauppakumppani.

Valtuuston näkemyksen mukaan EU:n ja sen jäsenmaiden sekä Ukrainan, sen itäisten osien edustajien ja Venäjän on pikaisesti tiivistettävä vuoropuhelua neuvotteluratkaisun aikaansaamiseksi. Suomi-Venäjä-Seura toivoo Suomen tukevan aktiivisesti tätä prosessia.

Kaikkien osapuolten on vältettävä kriisin edelleen kärjistymistä. Aseellisen selkkauksen päättyminen on elintärkeää ennen kaikkea paikalliselle väestölle. Rauha luo mahdollisuuden rakentaa ukrainalaisten keskinäistä sopua, taloudellista kehitystä ja tasa-arvoa.

Suomi-Venäjä-Seura jatkaa aktiivisesti ruohonjuuritason yhteistyötä ja ylläpitää yhteyksiä Venäjän kansalaisiin, kansalaisjärjestöihin ja poliittiseen kenttään.

 

Suomi-Venäjä-Seuran hallitus ja valtuusto

0 kommentit