mielipide / lokakuu 30, 2012 - 13:24 / päivitetty lokakuu 30, 2012 - 13:25

Kansallisen lehdistön puolesta

Mediaholding yhdistää Periodika-kustantamon lehdet venäjänkielisten viestimien kanssa. Uudistamisen syynä on kansalliskielisen lehdistön kannattamattomuus.

Tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa Karjalan tasavallan statuksesta. Venäjän federaation laki vuodelta 2004 takaa oikeuden ”karjalan, vepsän ja suomen kielen vapaaseen valintaan ja käyttöön kanssakäymisessä, kasvatuksessa, opetuksessa ja luomistyössä”.

Nykyään Karjalan tasavallassa itämerensuomalaisten kielten asema heikkenee. Tässä suhteessa kansalliskielten asema Karjalassa on huonoin verrattuna muihin tasavaltoihin.

Tahtomattakin muistuu mieleen tasavallan vuosien 1940–1956 tilanne. Vertaus ei ole nykyajan hyödyksi.

Tänään suomen-, karjalan- ja vepsänkielisten lehtien levikki on oikein pieni venäjänkielisiin lehtiin verrattuna. Kansallisilla tv- ja radio-ohjelmilla ei myöskään ole paljon mahdollisuuksia tavoittaa katsojaa ja kuulijaa. Ohjelmien katsoja- ja kuulijakunta on pieni.

Itämerensuomalaisten asema Karjalassa heikkenee nopeasti. Mutta kansainvälisen oikeuden mukaan paikallisten viranomaisten on tuettava kansallista vähemmistöä. Venäjän ja Karjalan perustuslaki ja lainsäädäntö puolustavat alkuperäiskansojen oikeuksia.

Siksi Karjalan viranomaistenkin on puolustettava kaikkia alkuperäiskansojen oikeuksia tasavallan alueella. Kansalliselle lehdistölle on annettava kaikenlaista apua: taloudellista, juridista ja poliittistakin. Kansalliskielinen lehdistö ei ole kaupallinen ja se tarvitsee kannatusta. Sitä ei saa optimoida.

Karjalassa kansalliskielillä kirjoittavien journalistien palkka on oltava korkeampi kuin venäjäksi kirjoittavilla. On järjestettävä jatkokoulutusta journalisteille heidän pätevyytensä kohentamiseksi. Kansallislehdistö kaipaa nuortakin henkilöstöä. Kansallislehtien henkilökuntaa ei saa supistaa.

Sitä paitsi Karjalassa on levitettävä kansalliskielisiä lehtiä ilmaiseksi tai alennetulla hinnalla, koska usein karjalaa, suomea ja vepsää äidinkielenä puhuvat asuvat maalla. Palkat siellä eivät ole isoja, ja lehtien hinta on asukkaille joskus liian kallis. Hinnan on oltava kohtuullinen kaikille koululaisille ja opiskelijoillekin.

Kansalliskielistä lehdistöä on levitettävä ympäri Karjalaa. Lehdet on säännöllisesti tilattava piirien hallintoihin ja kulttuurialan järjestöihin.

1 kommentit

Kommentit

Käyttäjän Juha Veikko kuva
Lähettänyt To, 11/01/2012 - 04:05 käyttäjä Juha Veikko

Surulliset tiedot itämerensuomalaisten kielten ja niitä käyttävien medioiden tilasta Karjalassa tuovat jossain määrin mieleen myös Suomessa vallitsevan tilanteen. Paikallislehdet siirtyvät täällä suurten, varakkaampien lehtitalojen hallintaan. Kieli ei onneksi ole tällöin vaarassa, mutta uutisten painotukset ja paikallisuus sen sijaan voivat sitä olla. 

Paikallisradioiden taival on ollut paikallislehtiäkin surullisempi. Ne kaavailtiin aikoinaan alueellisiksi tiedotusvälineiksi tuottamaan ohjelmaa omalle lähetysalueelleen, mutta toisin kävi - niistä tulikin kansallisten, kaupallisten radioyhtiöiden "linkkejä".

Toivottavasti Karjalan alueella saadaan vielä kuulla karjalan- ja suomenkielisiä radio- ja TV-ohjelmia sekä lukea lehtiä vastaavilla kielillä.