pääkirjoitus / maaliskuu 7, 2017 - 15:44 / päivitetty maaliskuu 7, 2017 - 15:45

Kansojen edut huomioon

Mikko Nesvitski

Venäjä haluaa korottaa äänensä pienten kansojen etujen puolesta ja kieltää suurten investointiprojektien toteutuksen ilman kansatieteellistä asiantuntijatarkastusta. Asiantuntijanlausunnosta tulee pakollinen niillä alueilla, jotka ovat maan vähälukuisten alkuperäiskansojen perinteisesti asuttamia alueita.

Asialla on Venäjän kansallisuusasiain toimisto. Se on saanut tehtäväkseen laatia kuluvana vuonna tarkastuksen pelisäännöt ja säätää tarkastuksesta lailla.

 

Nyt Venäjällä puuttuu kansatieteellisen tarkastuksen proseduuri eikä sen menetelmistä ja arviointikriteereistä ole laissa säädetty. Uusi käytäntö on siten erittäin tervetullut.

Mitä uudistus tuo mukanaan niiden alueiden kansoille, joilla toteutetaan suuria investointihankkeita? Sen, että ennen kun projekti pannaan toteutukseen, arvioidaan mitä kattavimmin sen vaikutusta Venäjän vähälukuisten alkuperäiskansojen asuinalueeseen ja perinteiseen elämänmuotoon. Tarkastuksella halutaan varmistaa, että projekti ei haittaa pienten kansojen elinehtoja. Mahdollista haittavaikutusta suunnitellaan monitoroitavan myös projektin toteutuksen aikana.

Kansatieteellisen asiantuntijanlausunnon pakko merkitsee paljon myös Karjalalle. Meillä alkuperäisiin vähemmistökansoihin kuuluvat vepsäläiset. Vastaavasti Äänisenrannan piirin jotkut taajamat on virallisesti luokiteltu vepsäläisten perinteisiksi asuinpaikoiksi.

 

Ei salaisuus, että viime vuosina eri puolilla Venäjää ovat alkuperäiskansojen vuosisataiset elintavat ja -ehdot joutuneet silloin tällöin koetukselle suurten hankkeiden tähden. Haasteena on siis laatia sellainen proseduuri, joka huomioi kaikkien asianomaisten intressejä. Tehtävä ei ole helppo. Pitää löytää mekanismi, joka kuuntelisi ja kuulisi konkreettisen projektin tiimoilta niin investoijat kuin myös konkreettisen kansan, kulttuuriautonomiat ja paikalliset asukkaat.

Se voidaan turvata tekemällä tarkastuksen prosessista mahdollisimman julkinen ja avoin. Siihen pitää antaa osallistumisoikeuden liittovaltion ja aluehallituksille sekä vähemmistökansojen edustajille, ei-kaupallisille kansalaisjärjestöille ja tietysti itse sijoittajille. Tällöin saadaan asiantuntijatarkastuksesta sellainen, joka hyödyttää ja tyydyttää niin investoijia kuin vähälukuisia alkuperäiskansoja.

0 kommentit