mielipide / maaliskuu 11, 2015 - 10:12 / päivitetty maaliskuu 17, 2015 - 16:16

Karjalan kielen viralliselle asemalle taloudellisia perusteita

Sakari Linden

Karjalan parlamentin käsiteltävänä oleva aloite karjalan kielen aseman korottamiseksi toiseksi valtionkieleksi on tarpeellinen Karjalan historiallisen monimuotoisuuden turvaamiseksi ja suorastaan välttämätön tilanteessa, jossa kieli on muuttunut uhanalaiseksi.

Karjalan tasavallalle karjalan valtionkielen asemaan liittyvistä näkökulmista merkittävimpiä ja potentiaalisimpia on talous, mikä antaa kannustimen aiheeseen koko alueelle.

Kielen virallista asemaa Karjalan tasavallassa pohtiva työryhmä aloitti työnsä keskiviikkona 4. maaliskuuta. Työryhmä perustettiin Karjalan parlamentin vastaanotettua tammikuussa aloitteen karjalan kielen statuksen nostamisesta toiseksi valtionkieleksi tasavallan alueella. Siihen kuuluu jäseniä Karjalan tasavallan lakiasäätävästä kokouksesta, kansallisuusasiain ministeriöstä sekä karjalaisia edustavista kansalaisyhteiskunnan toimijoista.

 

Karjalan viralliselle asemalle on paljon perusteita, kuten käy ilmi Karjalan parlamentin jäsenille toimitetusta vetoomuksesta.

Vetoomus tuo ilmi, että Karjala on ainoa Venäjän federaation tasavalloista, jossa alkuperäiskansan kielellä ei ole virallista asemaa. Karjalan tasavallassa on yhä tuhansia karjalaa puhuvia ihmisiä, joiden perustuslaillisia oikeuksia säilyttää ja kehittää omaa kieltään virallisen statuksen puute loukkaa.

Karjalan kielen virallisen statuksen yksi näkyvimpiä puolestapuhujia on ollut YK:n alkuperäiskansojen oikeuksien asiantuntija ja Nuori Karjala -nuorisojärjestön pitkäaikainen toimija Aleksei Tsykarev. AiF Karelija -lehdelle 9. helmikuuta antamassaan haastattelussa hän toteaa, että kiinnostus karjalaa kohtaan on kasvanut niin karjalaisten kuin venäläistenkin keskuudessa ja lähentelee jo buumia.

Tsykarev kertoo karjalaan kohdistuvaa kiinnostusta selittävän paitsi ihmisten halu etsiä identiteettiään, niin myös taloudelliset syyt. Hänen esille nostamansa karjalan kielen mahdollisuudet Karjalan matkailun kehittämiselle on erittäin tärkeä näkökohta.

Karjalan kielen näkyvämpi asema toisi Karjalalle matkailun kehittämisen kannalta tarvittavaa omaleimaisuutta ja tekisi siitä erityislaatuisen Venäjän alueiden joukossa.

 

Muissa maissa tehdyt tutkimukset tukevat väitteitä vähemmistökielen taloudellisista hyödyistä. Herald Scotland uutisoi marraskuun lopussa Highlands and Islands Enterprisen (HIE) tekemästä tutkimuksesta, jonka mukaan Skotlannissa puhuttava vähemmistökieli gaeli tuottaa taloudellista ja sosiaalista hyötyä liike-elämälle, yhteiskunnallisille yrityksille ja yhteisöille.

Lähes 70 prosenttia tutkimukseen haastatelluista liike-elämän edustajista piti gaelin kielen näkyvyyttä etuna. Gaelin potentiaalisen hyödyn Skotlannin taloudelle arvioidaan olevan vuosittain jopa 150 miljoonaa puntaa eli noin 14 miljardia ruplaa. Tutkimus pitää vähemmistökielen myönteistä vaikutusta erityisen potentiaalisena luovalle taloudelle, elintarviketeollisuudelle, koulutusalalle sekä matkailulle.

Skotlannin ohella myös Walesissä on käytetty alueen alkuperäistä kymrin kieltä matkailun edistämiseksi. Walesin matkailunähtävyyksiin on asetettu näyttävästi esille kymrinkielisiä sanoja ja lauseita matkailijoiden muistuttamiseksi, että he ovat saapuneet juuri Walesiin. Matkailun asiantuntijoiden mukaan käytäntö lisää matkailijoiden tunnetta siitä, että he ovat saapuneet ainutlaatuiseen paikkaan.

 

Vähemmistökielten säilyttäminen on maailman moninaisuuden ylläpitämiseen liittyvä itseisarvo. Skotlannin ja Walesin tapauksessa alueellisen vähemmistökielen käyttö matkailun edistämisessä osoittaa, että kielten suojelemiseen ja elvyttämiseen on myös välineellisiä syitä.

Karjalakin voi käyttää karjalan kielen visuaalista ilmettä houkutellakseen venäläisiä ja ulkomaalaisia matkailijoita. Walesin esimerkkiä mukaillen karjalankieliset sanat ja lauseet voivat saada Moskovasta, Pietarista ja Berliinistä saapuvat vieraat tuntemaan olevansa ainutlaatuisessa paikassa.

Karjalan kielellä on suuri etu, sillä sen välineellinen arvo liittyy myös mahdollisuuteen toimia palvelukielenä suomalaisille matkailijoille, joista vain harva osaa venäjää. Karjalan kielellä on mahdollisuus tehdä Karjalasta kotoisan mutta samalla eksoottisen tuntuinen matkailukohde suomalaisille.

 

Karjalan kielen virallinen asema on ehtona sille, että kieltä voidaan käyttää tasavallassa taloudellista hyötyä tuottavalla tavalla. Se ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta missään nimessä riittävä teko. Karjalan kielen potentiaali valjastetaan vasta sitten, kun koulutusjärjestelmä turvaa karjalan kielen osaamisen jatkuvuuden ja Karjalaan syntyy tarjontaa karjalankielisistä palveluista.

Karjalan kielen aseman virallistaminen on suuri mahdollisuus koko Karjalan tasavallalle. Se on mahdollisuuksien ikkuna kohti historiallista monimuotoisuuttaan vaalivaa Karjalaa, joka on helppo lähestyttävä myös suomalaisille.

Suomalaisena unelmoin jo saavani kalevalaisella kielellä palvelua petroskoilaisesta ravintolasta ja maaseudulla sijaitsevasta lomakeskuksesta sekä voivani rekisteröityä tasavallan asukkaaksi tai yrittäjäksi karjalankielisen lomakkeen täyttämällä.

 

Kirjoittaja on Suomalaisuuden Liiton toiminnanjohtaja.

0 kommentit