pääkirjoitus / marraskuu 29, 2011 - 15:12

Kohti valoisaa tulevaisuutta?

Mikko Nesvitski

Petroskoissa viime viikolla järjestetyn mahtavan investointifoorumin puheenvuoroista painui mieleen Juminkeko-säätiön puheenjohtajan Markku Niemisen kannanotto. Kulttuuria ei voida kehittää ilman, että kylissä asuville taataan kelvolliset olot työttömyyden, läpipääsemättömien teiden ja ränsistyneiden talojen asemesta.

Juminkeko on laatinut konkreettisen ohjelman, joka sisältää teiden kunnostusta, kirkkojen entisöintiä, kylien sähköistämistä ja etnokulttuurikeskusten perustamista. Riittääkö nyt Venäjän puolelta intoa ja tahtoa tukea ohjelman toteutusta?

Foorumin merkittävimmäksi tulokseksi on luonnehdittu Karjalan ja kaasujätti Gazprom-yhtiön sopimusta tasavallan kytkemisestä kaasuputkeen. Sopimuksen toteutus tekee kyllä Karjalan tulevaisuudennäkymistä entistä valoisammat, mutta pitkään valmisteltu tärkeä asiakirja olisi mitä todennäköisimmin tullut allekirjoitetuksi ilman foorumiakin.

Kokouksessa päätettiin avata jälleen syksyllä lakkautetut junavuorot Lentieraan ja Jyskyjärvelle joulukuun alusta. Kuitenkaan Venäjän Rautateiden online-varausjärjestelmässä ei ollut vielä tiistaina yhtään lippua myynnissä joulukuuksi.

Pyöreissä pöydissä esiteltiin useampi projekti. Toki jotkut esitelmät muistuttivat liiketoimintasuunnitelman esittelyä. Esimerkiksi Petroskoin Peski-lähiöön (vanhan hautausmaan viereen?) suunniteltu kulttuuri- ja valistuskeskus, johon kuuluisi keskiaikaisen linnan jäljennös ja kaikkea muuta asiaan kuuluvaa. Kauniit sanat peittävät kuitenkin kaupallisen tarkoituksenkin. Yrittäjä taisi mokata itsensä sanomalla, että "keskus ylittää minkä tahansa Disneylandin".

Karjalan Kehityskorporaatiolla on hankkeita usean miljardin ruplan edestä: vesimatkailukeskus Petroskoihin, laskettelu- ja urheilukeskus Jalguban kylään sekä Valamon, Kizhin ja Solovetskin saaret yhdistävä Pohjois-Venäjän hengellinen kirkastuminen -projekti, tietynlainen Skolkovon hengellinen ja siveellinen jäljennös. Jälkimmäisen jättiläisprojektin mukaan Kizhin saaristoon rakennetaan nykyaikainen kirkko, kulttuuri- ja liikekeskus, hotelleja, parkkipaikkoja, purjevenelaitureja, etnokylä, lasten leiri… Kuitenkin nykyään matkailulle lankeaa prosentti Karjalan bruttokansantuotteesta, eikä matkailua voida vielä pitää Karjalan talouskasvun avaintekijänä.

Foorumiin odotettiin presidentti Dmitri Medvedeviä. Petroskoissa hän vietti muutaman tunnin, tapasi tasavallan johdon, lupasi kirjastonhoitajille ja päiväkotien kasvattajille palkankorotusta, muttei foorumissa käynyt. Miksi näin, on jäänyt arvoitukseksi, vaikka hänen vierailunsa Petroskoissa foorumin ensimmäisenä päivänä oli kiistatta hyvä asia koko tasavallalle.

Pahimmin kävi vain petroskoilaisille autoilijoille, jotka juuttuivat pahoihin ruuhkiin presidentin lähtö- ja tuloaikana, kun monet kadut suljettiin liikenteestä korkeatasoisen seurueen edestä.

0 kommentit