pääkirjoitus / toukokuu 2, 2012 - 09:47

Korjaustöiden pohjattomat taskut

Mikko Nesvitski

Petroskoin viemärilaitoksen vanha puhdistamo tarvitsee pikaista korjausta. Viime viikolla kaupunginvaltuusto kannatti Petroskoin kunnallisjärjestelmän PKS-yhtiön aloitetta korjausprojektin osarahoituksesta kaupungin budjetista.

Samalla kansanedustajat hyväksyivät PKS:n ehdottaman niin sanotun investointilisän, jonka asukkaat maksavat kuukausittaisen viemärilaskun päälle.

 

PKS korostaa perivänsä laillisesti investointilisää kaupunkilaisilta ja viittaa Venäjän lakiin vuodelta 2004. Toisaalta on olemassa vuoden 1999 laki, joka sääntelee investointitoimintaa Venäjällä. Näiden kahden lakien välillä on ristiriitoja, jotka antavat ei-köyhien yhtiöiden pyydystää asukkailta lisää kolehtia.

Vuoden 1999 lain mukaan investointilisiä maksavat kuluttajat ovat sijoittajia. Toisin sanoen heillä pitää olla omistajien oikeudet, mitä heillä ei ole. Jos omistajana on kunnallislaitos, se lainaa investointeja kuluttajilta ja sen pitää palauttaa ne kuluttajille joko osakkeina tai kuukausimaksujen huojennuksena. En toki muista, että jokin kunnallislaitos olisi ikinä hillinnyt raha-ahneuttaan.

Kunnallislaitoksen rahoitus koostuu asukkaiden kuukausittaisista vesi-, sähkö- ja kaasumaksuista. Siis korjausten ja huoltotyön pitäisi sisältyä osamaksuina kilowatti- tai vesikuutiometrihintaan. Kun kyseessä on niin suuri hanke kuin Petroskoin puhdistamo, voisi kaupungin ja tasavallan budjetista löytyä määrärahat.

 

Petroskoilaiset ovat muutaman vuoden maksaneet toisenkin investointilisän, nimittäin vedenpuhdistamon toisen vaiheen korjauksesta.

Samaa mallia voisi soveltaa käytäntöön laajemmin. Kaupungin johdinautolaitos on konkurssin partaalla? Korjatkoot tilannetta myös ne, jotka eivät ikinä käytä tätä julkista kulkuvälinettä, maksamalla jotakin lisää sähkömaksun päälle. Venäjän rautatiet eivät pysty nopeuttamaan Pietarin-juniaan? Investoikaamme radan parannustöihin. Herää mielenkiintoinen kysymys: miksi maksamme veroja ja matkaliput, jos emme saa rahoillemme vastinetta?

0 kommentit