mielipide / kesäkuu 17, 2015 - 09:23 / päivitetty kesäkuu 30, 2015 - 16:48

Lisää kunniakonsuleita maakuntiin

Roman Gokkoev

Suomi on nimittänyt 23 kunniakonsulia Norjaan, eli käytännössä jokaiseen kaupunkia muistuttavaan kylään. Järjestely on hyvä, koska se ei maksa ”lähettäjävaltiolle” mitään. Kunniakonsuliksi yleensä valitaan paikallinen hyvin toimeen tuleva tai muutoin tunnettu ja vaikutusvaltainen henkilö, joka on halukas ylläpitämään suhteita rajan yli.

Kunniakonsulin tehtäviin kuuluu myös kaupallisten suhteiden edistäminen, mikä on viime aikoina noussut juuri Norjan kohdalla ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi myös valtakunnallisesti. Tätä ilmaista resurssia on kuitenkin hyödynnetty suhteellisen vähän ja silloinkin jossain hätätapauksessa kun ulkomaan kansalainen tarvitsee apua kohdemaassa. Vastavuoroisesti Norja nimitti Tarja Karvolan toimimaan norjalaisten ”tukihenkilönä” Oulussa.

 

Venäjä teki viisaasti neljä vuotta sitten nimittämällä Pauli Saapungin hoitamaan Pohjois-Suomessa asuvien Venäjän kansalaisten asioita ja edistämään maiden välisiä suhteita. Varsinaisen konsulipalvelupisteen perustamiselle esimerkiksi Ouluun on ollut tarvetta jo pitkään, onhan venäläiset suurin maahanmuuttajaryhmä nopeasti kasvavassa maakunnassa.

Tällä hetkellä venäjää äidinkielenä puhuvien määrä Pohjois-Pohjanmaalla on noin 1 700 henkilöä, joista puolet on Venäjän kansalaisia.

Konsulivirkailijan lähettäminen Pohjoiseen voi onnistuakin tulevaisuudessa, mikäli Fennovoiman uuden ydinvoimalan rakennusprojekti Pyhäjoella yhteistyössä venäläisen Rosatomin kanssa siirtyy toteutusvaiheeseen. Silloin tarve mm. nopeille viisumi- ja paikallisille konsulipalveluille kasvaa entisestään.

Ensimmäisen kunniakonsulin nimittämisestä Suomeen on saatu sen verran hyviä kokemuksia, että nyt Venäjä harkitsee jo toisen kunniakonsulin nimittämistä Etelä-Suomeen.

 

Suomelle tämä kunniakonsulin instituutio on kuitenkin täysin tuntematon kun puhutaan itänaapurista. Suomi onkin hyvin edustettuna lähialueilla Venäjällä pitkin rajaa ja Moskovassa asti. Hyviä naapuruussuhteita voisi siitä huolimatta edistää lisää kasvattamalla Suomen ystävien verkostoa siellä, missä varsinaiset konsulipalvelut eivät ole saatavilla.

Oulun näkökulmasta luonnollisena yhteistyökumppanina voisi olla ystävyyskaupunki Arkangel, jonka merkitys arktisena yliopisto- ja satamakaupunkina tulee kasvamaan entisestään. Norja on jo ehtinyt nimittämään Arkangeliin oman kunniakonsulinsa.

Elämme jännittäviä kahdenvälisten suhteiden käännekohtien aikoja. Uskon, että pystymme itse vaikuttamaan asenteisiin. Kunniakonsulit on hyvä ja kansainvälisesti hyväksytty tapa toimia siellä, missä niitä tarvitaan eniten.

 

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liiton vs. kansainvälisten asioiden päällikkö.

0 kommentit