pääkirjoitus / kesäkuu 9, 2015 - 16:35 / päivitetty kesäkuu 30, 2015 - 16:42

Lisää pontta kehitykseen

Mikko Nesvitski

Karjalan tasavallan hallitus on saanut tahtonsa läpi. Vuoteen 2020 ulottuva Karjalan kehitysohjelma hyväksyttiin Moskovassa viime viikolla. Sen mukaan Karjala saa viitenä seuraavana vuotena yhteensä 134 miljardia ruplaa kehitykseensä.

Ohjelma on niin sanottu federatiivinen tavoiteohjelma. Sen merkitys korostuu sikäli, että talouskriisin aikana Karjala on ainoa alue, joka on saanut sellaisen ohjelman. Koska edellisinä vuosina vastaavia alueita oli vain neljä, voimme vähättelemättä luonnehtia ohjelmaa saavutukseksi.

 

Yli 130 miljardin kakusta voimme pitää taattuna palana vain 15 miljardia ruplaa Venäjän budjetista. Ensi vuodesta lähtien tasavalta saa niitä vuosittain kolmen miljardin annoksin. Sen lisäksi on odotettavissa 119 miljardia yksityisiä investointeja. Investoinnit voivat vuorostaan niin ylittää suunnitellun arvon kuin myös jäädä vähäisemmiksi. Kukaan ei voi antaa niistä vuorenvarmoja takeita nyt. Sijoittajat tekevät luonnollisesti kunkin investointipäätöksen odotettavasta liikevoitosta ja suhdanteista lähtien. Hyväntekeväisyyttä tuskin tulee olemaan.

Karjala itse osallistuu ohjelmaan 1,4 miljardin ruplan osarahoituksella.

 

Onko 15 miljardin siivu Karjalalle paljon vai vähän? Vertailemiseksi sanottakoon, että tasavallan tämän vuoden budjetin tulopuoli on laskettu 29 miljardin ruplan suuruiseksi. Siitä lähes 80 prosenttia menee sosiaalikuluihin eli valtion sosiaalisten velvoitteiden kattamiseen. Eli budjetti on erittäin tiukka eikä tasavallalle jää miltei juurikaan joustorahaa.

Tätä taustaa vasten vuosittaiset kolme miljardia ovat hyvä lisä tasavallan budjettiin. Ne tekevät siitä kehityksen budjetin. Ei se tietysti ole mikään taivaan manna, mutta oiva apuraha konkreettisten ja kiperimpien infrastruktuuriongelmien ratkaisemiseen, tavallaan kehityksen pullonkaulojen purkamiseen. Ratkaisevan taloudellisen läpimurron Karjala voi tehdä ohjelmassa suunniteltujen 120 miljardin ruplan investointien avulla.

Valtionohjelman tavoitteet ovat 18 000 uutta työpaikkaa ja nykyiseen nähden puolitoistakertaisesti kasvaneet pääomainvestoinnit vuoteen 2020 mennessä. Viime vuonna Karjalan tasavaltaan luotiin 4000 uutta työpaikkaa ja saatiin 30 miljardin ruplan sijoitukset. Mikäli kehitys jatkuu ainakin samaan tahtiin, tavoiteohjelman päämäärät ovat saavutettavissa.

0 kommentit