pääkirjoitus / maaliskuu 10, 2015 - 16:32 / päivitetty maaliskuu 17, 2015 - 16:14

Miinus kymmenen

Mikko Nesvitski

Venäjän kohtaamat taloudelliset vaikeudet auttavat todennäköisesti tehostamaan valtiovallan rakennetta. Ensi askeleena voimme pitää palkkojen leikkaamista. Maan presidentin ja pääministerin perään myös alueiden johtajat ilmaisivat valmiudestaan supistaa palkkaansa. Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen kertoi viime viikon lopulla Interfax-tietotoimistolle, että hän suunnittelee oman palkkansa leikkaamista 10 prosentilla.

Ruplissa laskettuna mahdollinen supistaminen ei ehkä merkitsekään paljoa. Kuitenkin jos ja kun aloitteeseen yhtyvät muut toimeenpanovallan viranomaiset, niin säästöstä voi tulla huomattava. Aluetason viranomaisten kuukausiansiot ovat tasavallan keskimääräistä palkkaa suurempia.

Karjalassa ollaan toteuttamassa niin sanottua kriisinvastaista suunnitelmaa, jonka yhtenä kohteena on budjettimenojen optimointi eli selkeämmin sanoen leikkaukset.

Valtiovallan suhteen on tasavallassa ollut viime vuoden lopusta käytössä palkannousun ja uusien viranomaisten rekrytoinnin kielto. Tilastojen mukaan viranomaisten henkilöstöä on tähän mennessä supistettu jo viisi prosenttia ja hallituksessa ei suljeta uusien supistusten mahdollisuutta.

 

Venäjän finanssiministeriö aikoo ehdottaa Venäjän liittokokoukselle, että tämä rajoittaisi tänä vuonna kuluja vallan kaikissa portaissa. Kymmenen prosentin supistukset ovat vääjäämättä odotettavissa myös sisäministeriössä, turvallisuuspalvelussa ja syyttäjälaitoksessa. Näiden johto voi päättää itsenäisesti, supistaako henkilöstöä tai leikkaa muita kuluja tai edustusmenoja.

Pääasia nyt olisi, että supistuksen huumassa ei ammuttaisi yli. Esimerkiksi pitäisi taata se, että budjettimenojen leikkaukset eivät koskisi budjetista rahoitettavien laitosten lääkäreitä ja opettajia, koska nämä eivät ansioidensa suhteen ole muutoinkaan tasavallan varakkaimmasta päästä.

Erotukseksi toimeenpanoelimistä paikallinen lainsäädäntä- ja tuomiovalta ovat toistaiseksi olleet hiljaa, vaikka esimerkiksi Venäjän liittokokouksen alahuone on jo päättänyt jäsentensä palkkojen kymmenenprosenttisesta vähennyksestä. Toki Karjalan parlamentissa on aikomus ottaa asia esille yhdessä tämän viikon istunnoista, joten mahdollisesti pian kuulemme uutisia tasavallan budjetin lisäsäästöistä.

0 kommentit