pääkirjoitus / marraskuu 26, 2013 - 15:05 / päivitetty joulukuu 2, 2013 - 15:05

Ministeriltäkin tukea kyrilliikalle

Suomen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ehdotti viime perjantaina venäläisaakkosten opettelua kouluissa. Kantansa hän toi esille venäläistä kulttuuria Suomessa kehittävän Cultura-säätiön tilaisuudessa.

”Se olisi aika hyvä yleissivistys, jos kaikki lapset osaisivat ainakin kyrillisten aakkosten alkeet. Paljon Venäjällä käyneenä olen huomannut, että tämän pienen osaaminen auttaisi jo huomattavasti”, Arhinmäki sanoi.

Arhinmäen kannanoton ymmärtää. Vähäisestäkin kielen- ja kulttuurintuntemuksesta on hyötyä ulkomailla. Jokainen harvoinkin ulkomailla matkustanut on tainnut törmätä useasti tilanteisiin, joissa niukkakin kielitaito on auttanut paljon. Tai päinvastoin, joissa kielitaidottomuus on tuottanut hankaluutta tai peräti nolostusta.

 

Kielenopetuksessa korostetaan usein ja aiheellisesti, että aakkosten tai kielen alkeiden tietämys voi motivoida oppimaan myös koko kieltä ja auttaa ymmärtämään vieraan kulttuurin tapoja. Nämä ovat jokseenkin itsestäänselvyyksiä. Haluan korostaa vielä yhtä mielenkiintoista seikkaa, jonka on kannanotoissaan selittänyt hyvin Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

Teivaisen mukaan suomalaiset tai ulkomaalaiset ylipäätään tietävät venäjän kieltä paljon enemmän kuin he osaavatkaan kuvitella. Syynä sille on se, että venäjän kielessä, etenkin nykyaikaisessa kielessä, on oikein paljon vierasperäisiä lainauksia, joiden äänneasu ei ole kovinkaan muuttunut alkuperästä. Monet kammottaviltakin näyttävät sanat ja sanaliitot alkavat kuulostaa tutulta heti, kun osaa niitä lukea ja lausua. Tässä Teivainen on sataprosenttisesti oikeassa.

Suomessa on viime aikoina ajettu kyrilliikan opetusta monen tahon voimin. Nyt kannatusta idealle näyttää löytyneen myös Cultura-säätiöstä, joka aloitti toimintansa viime kesänä. Tietysti kyrillisten aakkosten opettelu on opetusohjelmien laatijoiden vastuulla. Nyt, kun ministeri on julkisesti tuonut esille näkemyksensä, voidaan toivoa, että ehdotukseen myös tartutaan.

0 kommentit