pääkirjoitus / lokakuu 25, 2016 - 17:29 / päivitetty lokakuu 25, 2016 - 17:32

Nordic Weeks lähentää

Mikko Nesvitski

Tämän viikon suurimmat odotukset kulttuurin saralla kohdistuvat Nordic Weeks -festivaaliin. Se alkaa Petroskoissa virallisesti perjantaina elokuvalla ja näyttelyllä, mutta vähemmän virallisesti jo keskiviikkona valtionyliopiston opiskelijoiden esittämällä, 1900-luvun äärifeminististä Valerie Solanasista kertovalla performanssilla.

Nordic Weeks värittää Petroskoin kulttuurisyksyä monipuolisella ohjelmallaan. Siitä ovat löytäneet paikkansa teatteri, musiikki, taide, arkkitehtuuri ja itse kielet ja siitä pääsee hyötymään eri-ikäinen yleisö, myös lapset.

Laajasta tarjonnasta korostaisin kolme tilaisuutta. Karjalan Funkis -näyttely houkuttelee sen takia, että yhdistää Pohjois- ja Laatokan Karjalan esittäessään alueen 1930-rakennusten funktionalismia. Elokuvapäivillä näkee pohjoismaisia elokuvia alkuperäiskielellä ilman dubbausta. Elokuvatarjonnasta puuttuu toki vain suomalainen osuus, mutta näin on siksi, että erityinen Suomen elokuvaviikko odottaa meitä joulukuussa. Näytäntöjen jälkeen jokainen halukas pääsee testaamaan ja hiomaan taitojaan suomen, norjan ja ruotsin kielessä Cafe Lingua -kielituvassa.

 

Päältäpäin arvioituna pohjoismaiden viikot antavat meille tietenkin mahdollisuuden päivittää tietouttamme Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kulttuurin nykytilasta ja ajanmukaisesta viestistä. Monipuolisena projektina Nordic Weeks myötävaikuttaa epäilemättä rajat ylittävään kulttuuridialogiin.

Festivaalin antia sopii toki luonnehtia pelkkää kulttuuria syvällisemmäksi varsinkin nyt, kun eletään molemminpuolisten pakotteiden aikaa. Poliittisia kannanottoja kaihtavat viikot tuovat kortensa poliittisesti pingottuneen tunnelman ainakin osittaiseen lieventämiseen. Kun pääsee tuntemaan vieraan maan kulttuuria, sen kautta pääsee ymmärtämään paremmin myös sen maan asukkaiden mentaliteettia.

Kansainvälisesti kiristyneenä aikana kulttuuri osaa madaltaa valtakunnanrajoja, lähentää eri maiden asukkaita ja kitkeä vanhoja ja uusia, ahkerasti juurrutettavia, ennakkoluuloja ja harhakäsityksiä. Tässä mielessä Nordic Weeksiä ei voi muuta kuin tervehtiä. Rastikaa siis vähintään perjantaiksi useampikin tapahtuma kalenteriin, mutta varatkaa riittävästi aikaa myös lauantaina ja lähtekää tilaisuuksiin puhtain mielin ja avoimin sydämin.

0 kommentit