pääkirjoitus / kesäkuu 23, 2015 - 17:12 / päivitetty kesäkuu 30, 2015 - 16:44

Potentiaali on valtava

Mikko Nesvitski

Pietarin kansainvälinen talousfoorumi oli myös Karjalan osalta viime viikon tärkeimpiä tapahtumia. Näin siksi, että Karjalan tasavalta pääsi Pietarissa muutamaan sopimukseen niin kotimaisten jättiläisyritysten kuin venäläisten ja ulkomaisten sijoittajien kanssa.

Epäilemättä foorumin aikaansaamat tärkeimmät sopimukset koskevat talousalaa. Kuitenkin itämerensuomalaisten näkökulmasta mielenkiintoiselta ja lupaavalta kuulostaa erityisesti sopimus, jonka solmivat Karjalan tasavallan ja Hanti-Mansian autonomisen piirikunnan hallitukset.

Karjalan ja Hanti-Mansian eli Jugran sopimus kattaa useita talouden, kaupan, tekniikan ja yhteiskunnan sektoreita. Yksi yhteistoimintatavoitteista liittyy etnokulttuurisen matkailun kehitykseen. Karjala ja Jugra toivovat etnokulttuurimatkailun edistävän suomalais-ugrilaisten kansojen kielten kehitystä.

Karjalalla ja Jugralla on paljon yhteistä, esimerkiksi puuntuotannossa ja yleensä metsätaloudessa, mutta kosketuspisteitä löytyy myös suomalais-ugrilaisten kansojen säilyttämisen osalta, ja siihen voi etnokulttuurimatkailu vaikuttaa myönteisesti.

Etnokulttuurimatkailun ja kielten kehitys ovat ilmeisen vuorovaikutteiset. Matkailun kehitys luo kysynnän kielitaitoisista työntekijöistä ja kannustaa ihmisiä, etupäässä nuoria, opiskelemaan kieliä. Vuorostaan kielten laajeneva käyttö arkielämässä ja sitä mukaa myös matkailualalla voi houkutella yhä lisääntyvässä määrin turisteja, jotka lähtevät näkemään ja kokemaan alueen jotakin omaa, vuosien takaa juontuvaa perinnettä ja kulttuuria.

 

Itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurin hyödyntämisestä matkailun kehityksessä on Karjalan tasavallassa puhuttu viime vuosina paljon. Sen eteen on myös töitä tehty ja hankkeita toteutettu. Se että etenkin karjalan kieli ja kulttuuri näkyy nyt matkailussa huomattavasti enemmän kuin ennen, on kiistaton fakta.

Kehityspotentiaali on vielä valtava, ja Hanti-Mansian oma kokemus etnomatkailusta voi puolestaan jouduttaa kehitystä.

Etnomatkailun toiveet liittyvät nyt esimerkiksi Aunuksen ja Laatokan Karjalaan, johon taitavat lähivuosina ilmestyä kymmenkunta uutta matkailukeskusta ja sen myötä tulla tuhansittain matkailijoita. Siinä paikallisille itämerensuomalaisille olisi varmasti haastetta tulla osallisiksi tästä kehityshankkeesta, joka voi antaa heille mahdollisuuden korostaa omaa näkyvyyttään ja tunnettuuttaan.

0 kommentit