mielipide / syyskuu 1, 2015 - 16:28 / päivitetty syyskuu 8, 2015 - 16:53

Pysyykö Barentsin kulissit?

Roman Gokkoev

Kaikki ovat varmaan kuulleet tai lukeneet tarinan ruhtinas Potjomkinin kekseliäisyydestä kun hän onnistui miellyttämään Katariinaa Suurta lavastamalla kokonaisia kyliä ja antamalla maan kehityksestä ja kansan hyvinvoinnista todellisuutta parempi kuva.

Ouluun lokakuussa on tulossa iso joukko Barents-maiden diplomaatteja ulkoministerikokoukseen. Valmistelujen osalta on edetty tilanteeseen, jossa odotetaan vahvistusta, ketä kaikkia on osallistujien listalla.

Edellisen kerran korkeatasoinen kokous pääministeritasolla pidettiin Norjassa kaksi vuotta sitten, jolla juhlistettiin niin sanotun Kirkkoniemen julistuksen 20-vuotista historiaa. Barentsin neuvoston julistus tunnusti alueen alkuperäiskansoille oikeuden osallistua heitä koskevien talousasioiden päättämiseen.

Paikalle kokoontuneiden tummiin vaatteisiin pukeneiden ihmisten ilmeistä olisi voinut hyvin päätellä, että tilaisuus oli samalla Barentsin yhteistyön hautajaiset.

 

Kahden viimeisen vuoden aikana maailman politiikassa on tapahtunut suuria muutoksia. Ne ovat koskettaneet myös Pohjoisessa tehtävää maiden välistä yhteistyötä. Esimerkkinä mainittakoon Pohjoismaiden ministerineuvoston tiedotustoimistojen sulkeminen Venäjällä johtuen maan sisäisistä lainsäädäntömuutoksista.

Kansainvälinen Barents-sihteeristö ei ole joutunut pakotelistalle, koska sen sijaintipaikaksi aikanaan viisaasti valittiin norjalainen Kirkkoniemi Venäjän rajan läheisyydessä.

Todellista Barents-yhteistyötä aluetasolla on tehty lähinnä kahdenvälisten sopimusten ja aloitteiden pohjalta. Kolarctic-ohjelma on tästä poikkeus, joka on antanut viime ohjelmakaudella tilaa myös monenkeskisten yhteistyöhankkeiden toteuttamiselle.

Uuden ohjelman valmistelun ohella on kaavailtu myös erillistä Barentsin alueen rahaston perustamista, joka on pitkälti kiinni valtioiden rahallisista sitoumuksista. Aika näyttää, pysyykö monialainen ja monitasoinen yhteistyörakenne pystyssä jatkossakin.

 

Yhteistyön jatkuminen on haaste ennen kaikkea uusille puheenjohtajille Venäjälle ja Kainuulle, joiden pitäisi pystyä löytämään yhteiset painopisteet ja intressit rajat ylittävässä toiminnassa ja varmistamaan jäsenalueiden sitoutuminen niihin.

Yhtenä tavoitteena voisi olla Barentsin Euroarktisen alueen profiilin nostaminen maailman kartalla yhtenäisenä matkailullisena alueena. Tähän saatetaankin tarvita rohkeutta ja kekseliäisyyttä.

 

Kirjoittaja on Pohjois-Pohjanmaan liiton vs. kansainvälisten asioiden päällikkö.

0 kommentit