mielipide / joulukuu 2, 2013 - 15:12

Suomen koulutusviennistä Venäjälle

Konstantin Kotšnev

Koulutusvienti on Suomen politiikan ja ulkomaankaupan tärkeä osa. Koulutusvienti tarkoittaa lähinnä ulkomaisten opiskelijoiden maksullista opetusta sekä ulkomaisten ammattimiesten koulutusta.

Ulkomaiset opiskelijat voivat saada koulutusta Suomessa maksuttakin. Sitä mahdollisuutta ovat käyttäneet aktiivisesti kiinalaiset opiskelijat. Viime vuosina myös venäläiset nuoret ja lähinnä luoteisvenäläiset ovat hyvin halukkaasti matkustaneet opiskelemaan Suomeen. Saatuaan suomalaisen korkeakoulun diplomin nuorten työnhaku Euroopan Unionin maissa helpottuu olennaisesti, koska koulutus Suomen korkeakouluissa tapahtuu usein englannin kielellä.

Ulkomaalaisten ilmainen opiskelu Suomessa voi kuitenkin loppua pian. Suomen opetusministeri Krista Kiuru olettaa, että Euroopan Unionin ulkopuolelta saapuneet nuoret ovat velvollisia maksamaan opetuksesta täydellisesti. Ministeri sanoo samalla, että Suomessa koulutusta saavien ulkomaalaisten lukumäärä voi lisääntyä kuuteenkymmeneentuhanteen.

 

Viime vuosikymmenien aikana Suomi on pysynyt johtavassa asemassa Euroopassa kouluopetuksen laatuun nähden ja käyttänyt aktiivisesti koulutusviennin mahdollisuuksia. Nykyisin suomalaisia opettajia on töissä eräissä arabimaissa. Suomessa on käynyt vaihtamassa kokemuksiaan venäläisiä opettajia.

Huomiota herättää sekä suomalaisen osapuolen peittämätön tyytyväisyys että venäläisten valmius käyttämään suomalaisia opetusmenetelmiä. Suomalaisten ilo on täysin ymmärrettävissä, koska Venäjän hallitus maksaa hyvin omien ammattimiesten koulutuksesta Suomen puolella. Onko kotimaisten koulunjohtajien optimismi aiheellista? Pystynevätkö he käyttämään suomalaista kokemusta kouluissaan niin nopeasti ja vaivatta?

Mielestäni olisi hyvin hyödyllistä käyttää suomalaisia opetusmenetelmiä Venäjän oppilaitoksissa. Venäläiset ja varsinkin luoteisvenäläiset ovat ajattelutavaltaan hyvin lähellä pohjoiseurooppalaisia ja lähinnä suomalaisia. Siis kouluopetuksen alalla Eurooppaan suuntautuvien venäläisten olisi hyvä ottaa mallia juuri Suomesta, jonka opetusmenetelmät ovat sen arvoiset.

Samalla ei saa jättää huomaamatta suomalaisen ja venäläisen koulun eroavuuksia. Ensiksi suomalaisten opettajien työstä maksetaan enemmän kuin venäläisten. Ei saa suhtautua vakavasti siihen, että venäläiset opettajat ryhtyvät pelkällä innolla käyttämään suomalaisia opetusmenetelmiä vain siitä hyvästä, että heidän johtajansa Suomessa vieraillessaan on ihastunut niihin.

 

Toiseksi suomalainen koulu eroaa venäläisestä ideologisesti hyvin merkittävästi. Esimerkiksi Suomessa ei ole luokallejääntiä eli heikosti menestyviä oppilaita ei jätetä samalle luokalle toiseksi vuodeksi. Erikoisopettajat ohjaavat heitä. Sama erikoisopettaja opettaa lapsille eri kouluaineita. Silloin lapsi omaksuu paremmin koulutusohjelman. Erikoisopettajan tehtävänä on sopeuttaa lapsia elämään. Parhaaseen lopputulokseen päästään, jos heikosti menestyvä oppilas pystyy tavoittamaan ikätovereitaan opinnoissaan ja opiskelemaan jatkossa samalla luokalla. On erittäin tärkeätä, että erikoisopettajille maksetaan suurempaa palkkaa kuin tavallisille opettajille.

Eli jos Venäjän hallitus rupeaa maksamaan omille opettajilleen vastaavaa palkkaa, niin ei tarvitse huolehtia suomalaisten edistysmielisten opetusmenetelmien käyttöön ottamisesta Venäjän kouluissa.

 

Kirjoittaja on suomen kielen ja kulttuurin ystävä, Mineralnyje Vodyn kaupungissa asuva yrittäjä.

0 kommentit