mielipide / huhtikuu 20, 2015 - 11:23 / päivitetty huhtikuu 22, 2015 - 16:25

Suunnitelmallisuus tuo tulosta

Eeva-Kaisa Linna

Karjalan Sivistysseuran sääntöjen mukaan seuran tarkoituksena on ”vaalia itä- ja rajakarjalaista kulttuuria sekä edistää karjalaisten sivistystyötä. Sen tulee toimia karjalaisen perinteen ja heimohengen säilyttämisen ja elävänä pitämisen hyväksi”. Näitä tarkoitusperiä voidaan edistää esimerkiksi ”keräämällä karjalaista perinne-, historia- ja sukutietoa ja levittämällä sitä oman lehden, kirjallisuuden ja esitelmien välityksellä sekä muilla vastaavilla tavoilla”. Tavoitteemme on lisäksi ”toimia karjalaisen heimon jäseniä yhdistävänä ja heidän keskinäistä yhteydenpitoaan edistävänä elimenä”.

Olen nyt toiminut kolme vuotta Karjalan Sivistysseuran puheenjohtajana ja tulin Kajaanin vuosikokouksessa valituksi neljänneksi vuodeksi. Itse ajattelen niin, että hallituksen työskentely saa näin tukea jäseniltämme, olemme onnistuneet tekemään asioita, joita pidetään tärkeinä.

Hallituksemme kokoonpano muuttui hieman, kun Seija Jalagin päätti keskittyä akateemisen uransa luomiseen ja Mari Rajamaan ajan vievät vaativa työ ja pienet pojat. Uusilla jäsenillä on karjalaistausta: Terttu Louhikoski-Alasuutarin ukki ja mummi tulivat Uhtualta ja Tuulikki Hallan isoäiti Kiimasjärveltä. Molemmat ovat jo pitkään olleet kiinnostuneita vienalaisesta taustastaan ja sen myötä sukututkimuksesta.

 

Vaikka seuramme täyttää ensi vuonna jo peräti 110 vuotta, koen että velvollisuutemme on tehdä sellaista työtä, jonka vuoksi seura aikoinaan luotiin, perustajien ja pitkään karjalaisuuden eteen puurtaneiden perintöä kunnioittaen, mutta tähän aikaan sovitettuna. Jäsenkuntamme ikääntyy, toimintamme pitää muuttua niin, että se kiinnostaa myös yhä nuorempia.

Menneen vuoden toimintasuunnitelma rakennettiin pitkälti muutamien suomalaisten kumppanien ja karjalaisten kanssa yhteistyössä. Keskinäiset tapaamisemme niin Suomessa, Petroskoissa kuin esimerkiksi suomalais-venäläisellä kulttuurifoorumilla, samoin kuin virtuaalisesti ovat olleet hyvin hedelmällisiä, moni suunnitelmamme on toteutunut.

Tunnen, että yhteistyön lähtökohtia ovat kumppanuus, toistemme kunnioittaminen sekä molemminpuolinen kokemuksen ja osaamisen hyödyntäminen. Ja tietysti se, että jaamme kiinnostuksen samanlaisten asioiden edistämiseen.

 

Laajat ja monitasoiset yhteydet Karjalan tasavaltaan ovatkin merkittävä mahdollisuus seuran toiminnassa. Historia on osoittanut, että järjestö- ja yksilötasolla tapahtuva toiminta kehittyy ja syvenee ajan kuluessa, kun sitä suunnitelmallisesti edistetään. Tuulet keikuttavat maailman menoa mutta juuri tällä tasolla yhteistyömme on mahdollista — kunhan muistamme kunnioittaa toistemme tarpeita ja tavoitteita.

Vuosikokouksen yhteydessä on tapana viettää karjalaista tee- ja tarinailtaa, nauttia yhteinen heimomurkina ja iloita heimojuhlassa. Niin tänäkin vuonna. Kajaani yhdisti karjalaisen heimon jäseniä, joita oli tullut paikalle molemmin puolin rajaa Suomesta ja Karjalan tasavallasta.

Tunnelma oli hyvin karjalainen, erityisesti kiitos karjalaisten vieraittemme, jotka toivat laulun, tanssin ja Venäjän kalevalaisen taiteen juhlaan.

 

Kirjoittaja on Suomessa toimivan Karjalan Sivistysseuran puheenjohtaja.

0 kommentit