pääkirjoitus / helmikuu 3, 2015 - 15:36 / päivitetty helmikuu 4, 2015 - 09:17

Taloutta ei politiikkaa

Mikko Nesvitski

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Oleg Fokinin pidätys on kuohuttanut mieliä Petroskoissa. Fokin pidätettiin talousrikoksesta epäiltynä keskellä kirkasta päivää kaupungin ydinkeskustassa viime torstaina.

Valtuuston johtajan kiinniotto on luonnollisesti herättänyt huomiota ja väittelyä, jota kuvaa hyvin otsikkoon nostettu pilkuton lause. Fokinin kannattajat ovat julistaneet asiassa olevan poliittista taustaa. Venäjän tutkintakomitea puolestaan korostaa, että kyseessä ei ole valtuuston puhemiehen, vaan liikemiehen pidätys.

Liikemiehenä menestynyt Oleg Fokin on joutunut vastuuseen talousrikosasian yhteydessä. Tutkintaviranomaisten mukaan eräs rajavastuuyhtiö, jonka johtoon heidän mielestään Fokin kuului, sai vilpillisen veroilmoituksen avulla arvonlisäveron palautuksen budjetista lähes 4 miljoonan ruplan verran käyttämällä hyväkseen porsaanreikää verolaissa. Esitutkinnassa Fokin kiisti kaikki mahdolliset yhteytensä kyseiseen yhtiöön. Se ei auttanut, ja hän on joutunut tutkintavankeuteen kahdeksi kuukaudeksi.

 

”Poliittinen epäily” on tässä kontekstissa yhtä lailla todistamaton kuin väistämätönkin, koska kyseessä on korkea valtuutettu. Epäilyllä on nähtävästi syytäkin, koska tasavallan hallituksen ja kaupunginhallituksen välillä on vuosia jatkunut, ajoittain kärjistyvä ajoittain lauhtuva konflikti. Se juontaa juurensa 1990-luvun lopulta eivätkä sen alkulähteillä toki olleet Oleg Fokin tai Karjalan nykyinen päämies Aleksandr Hudilainen.

Petroskoin uuden kaupunginjohtajan tultua virkaan puolitoista vuotta sitten ristiriita vain paheni entisestään. Myös Oleg Fokin on kritisoinut Karjalan hallitusta. Toki julkinen kritiikki ei sinänsä voinut tulla järjestysviranomaisten toiminnan perustaksi, koska tasavallan päämiehellä on varsin rajallisia mahdollisuuksia, jos niitäkään, vaikuttaa tutkintalaitokseen, joka kuuluu Venäjän alaisuuteen, ei Karjalan.

Toistaiseksi voimme olla varmoja vain siitä, että Fokinin pidätys voi johtaa voimasuhteiden uudelleen jakautumiseen kaupunginvaltuustossa, jossa hänellä on ollut suuri joukko kannattajia. Mikä koskee otsikoksi nostettua lausetta, niin vain oikeus voi päättää, mihin kohtaan pilkku pannaan.

0 kommentit