pääkirjoitus / marraskuu 20, 2018 - 17:03

Tuulta purjeisiin, suomen kielen keskus!

Mikko Nesvitski

Pari vuotta sitten kirjoitin siitä, että Karjalasta puuttuu kansalaisjärjestö, joka ajaisi suomen kielen ja kielenopetuksen etuja tasavallassa. Siihen mennessä Karjalan suomalaisten Inkeri-liiton toiminta kuihtui melkein olemattomiin, ja sitä mukaa aktiivisesti toimivan järjestön tarve oli vastaavasti vain lisääntymässä. Nyt haaveesta on vihdoin tullut totta. Viime viikolla Petroskoissa esiteltiin uusi kansalaisjärjestö nimeltä Suomen kielen keskus Karjalan tasavallassa. Ruoriin on tarttunut tunnettu suomen kielen opettaja ja tulkki petroskoilainen Tatjana Islamaeva (Argutina), joka on äitinsä puolesta suomalainen.

 

Jo kohderyhmän valinta on uudelle järjestölle täysosuma: se korostaa olevansa avoin kaikille suomen kielestä kiinnostuneille kansallisuudesta, iästä ja kielitaidosta huolimatta. Jos se olisi kohdistettu vain ja ainoastaan suomalaissyntyisille, niin se olisi jo syntyessään tuomittu perikatoon, sillä niitä aitoja on paluumuuton ja luonnollisen poislähdön tuloksena jäänyt vähän. Tällainen juuri koituikin kohtalokkaaksi virheeksi Inkeri-liitolle 2010-luvun alussa, kun sen toimintaa käytiin vilkastuttamaan uudelleen.

Sentään ihmisiä, jotka kokevat suomen kielen läheiseksi itselleen ja jotka haluavat olla tekemisissä kielen kanssa, on ennestään paljon. Nyt heille on tarjolla niin instituutio kuin instrumentti, jonka avulla he voivat yhdistyä ja yhdistää voimansa pienten ja suurten projektien toteuttamiseksi.

 

Toisaalta järjestön tavoitteet ovat varteenotettavia ja kunnianhimoisia. Pelkkä aikomuskin yrittää palauttaa suomen kielen opetus niihin kouluihin, joissa se on ollut viime vuosina syystä tai toisesta lakkautettu, ja aloittaa suomen opinnot kouluissa esimerkiksi Lahdenpohjan ja Sortavalan piireissä, ansaitsee jo kiitoksen. Tavoitelistalla on lisäksi joukko ehkä vaatimattomammin kuulostavia, mutta tuskin vähemmän merkittäviä tehtäviä kuten suomen kielen taidon ja käytön edistäminen sekä suomen kielen kurssien järjestäminen kielenopettajille, oppaille, tulkeille ja kaikille halukkaille.

Tällaisesta korkealentoisuudesta voi tietysti olla eri mieltä, mutta minusta nykytilanteessa se voi pelata hyvin. Ken tavoittelee pieniä, ei saa mitään. Ken tavoittelee suuria, saa edes jotakin aikaan. Joten ei muuta kuin tuulta purjeisiin, suomen kielen keskus!

0 kommentit