pääkirjoitus / lokakuu 14, 2014 - 14:56 / päivitetty lokakuu 14, 2014 - 16:23

Vain rohkeasti eteenpäin

Mikko Nesvitski

Lokakuun alussa Karjalan Sanomat täytti 94 vuotta. Ei sinänsä mikään juhlapäivä. Yllättävä tosiasia sentään, jos ajattelemme sitä, että nykyään suomenkielinen lehti on venäläisvoittoisen Karjalan tasavallan vanhin sanomalehti.

Kuuden vuoden päästä olemme siis aikeissa viettää suuria satavuotisjuhlia. Mikäli pysymme elossa. Ja pysyä pitää. Jo sen takia että Karjalan Sanomat kuten suomenkielinen kulttuurilehti Carelia, Kansallinen teatteri, suomenkieliset televisiouutiset ja suomen kielen opetus ovat Karjalan ylpeys ja erikoisuus yhtä lailla kuten Kiži, Ruskeala tai Kinnermäki. Tärkein ehto elossa pysymiselle on tietenkin lehden kysyntä eli lukijoiden olemassaolo.

Lokakuun alussa opetusministeriön neuvottelussa ilmeni, että suomea opiskelevien koululaisten määrä on taas noussut, syyslukukautena lähes 6800 oppilaaseen. Kasvu on pysynyt myönteisenä muutamana viime vuotena. Tietysti oppilaiden joukossa saattaa olla sellaisia, joille suomen kieli koulussa on keino jatkaa opintoja lukioissa tai ammattikorkeakouluissa Suomen puolella. Kuitenkin suurin osa on tainnut älytä suomen kielen olevan pelkkä etu heidän tulevassa ammattitoiminnassaan.

Työ- ja hallintomarkkinoiden tarpeita on huomioitu myös Petroskoin valtionyliopistossa. Siellä halutaan aloittaa suomen opinnot eri talousalojen asiantuntijoita kouluttavissa tiedekunnissa. Sitä enemmänkin, Karjalassa ollaan nyt arvioimassa mm. suomea puhuvien ammattilaisten tarvetta kaikilla aloilla, muun muassa kunnallisissa ja tasavallan hallinnoissa. Tulokset kuulemme lokakuun lopulla.

 

Hyvät aikeet sinänsä. Tärkeintä on, että ne johtaisivat toivottuun tulokseen eli suomen kielen nykyistä laajempaan osaamiseen ja käyttöön Karjalan tasavallassa. Sitä puoltaa yhä laajeneva yhteistyö läntisen lähinaapurimme kanssa.

Tässä oli myös meille haaste, nimittäin kytkeä entistä tiiviimmin lehti kielenopetukseen. Meidän osaltamme toivottu tulos olisi, jos Karjalan Sanomat tilattaisiin kaikille suomen kieltä lukeville yläluokkalaisille tasavallan budjetin laskuun samoin kuin lastenlehti Kipinä on tilattu keskiluokkien oppilaille. Ja kun vielä Carelia-lehti saadaan tilattua opiskelijoille, saamme katkeamattoman yhteyden nuoriin, joista tulevaisuudessa voi tulla lehden lukijoita ja tekijöitä. Tästä olisi lehden hyvä jatkaa uudelle vuosisadalle.

0 kommentit