pääkirjoitus / lokakuu 8, 2013 - 14:32

Vastarinta alkoi tasapelin

Viime viikolla Petroskoin uusi kaupunginjohtaja Galina Širšina sai tulikasteensa, kun ehdotti kaupunginvaltuustolle kumota tämän päätös kaupungin viheralueiden siirtämisestä rakennusmaihin. Kyseinen päätös suorastaan kuohutti petroskoilaisia syyskuun alussa. Sen mukaan 13 hehtaaria viheralueita, muun muassa Äänisen rannalla, siirrettiin liikemiesten käsiin. Siirrettiin pakettina, mitään maatonttia sen seikkaperäisemmin käsittelemättä.

 

Valtuuston istunnossa tulivat ilmi masentavat tilastot. Yksistään neljässä viime kuukaudessa Petroskoissa on annettu rakennettavaksi 20 hehtaaria viheralueita eli 10 prosenttia kaupungin koko puistometsäalueesta.

Širšina ei näyttänyt vastustavansa itse rakentamista, vaan rakennustonttien valitsemista. Hänen mielestään kutakin tonttia olisi käsiteltävä perinpohjaisesti ja erikseen. Hän ehdotti, että ränsistyneitä asuintaloja voitaisiin purkaa uuden rakennuksen tieltä sen sijaan, että hakattaisiin maan tasalle puistoja ja metsiköitä.

Siis Širšinalla on aika hyvät lähtökohdat. Monet kansanedustajat ajattelevat toki toisin. Pormestaria kannatti 10 valtuutettua, vastaan oli 14. Äänestys oli valtuuston päätöksen mukaan salainen, joten emme pääse koskaan tuntemaan nimeltä ”sankareitamme”, jotka antoivat siunauksen kaupunkien metsien hakkuille.

 

Pormestarin ja kaupunginvaltuuston mahdollisesta vastaanpanosta alettiin puhua heti vaalien jälkeen. Vastustus oli peräti itsestäänselvyys, sillä Petroskoin toimeenpano- ja päätäntävallalla on erilaiset intressit takanaan.

Reilusti ottaen Širšina ei ole hävinnyt ensimmäistä taisteluaan. Kaupunkilaisten kannatus oli ennestäänkin hänen puolellaan, ja nyt rohkealla aloitteellaan hän on kerännyt lisää poliittisia pisteitä itselleen. Tuli tavallaan tasapeli.

Ymmärrettävää on, että kansanedustajat, joista monet edustavat paikallisten liikemiespiirien intressejä, eivät helposti nöyrry alistumaan uuden kaupunginjohtajan tahtoon. Pormestarin on pakko etsiä yhteiskieltä valtuutettujen kanssa, mikäli hän haluaa saada järjenmukaiset ja kaupunkilaisten etuja puoltavat aloitteensa läpi. Konflikti ei ole hänelle juuri nyt avuksi, sillä lähiviikkoina valtuuston käsittelyyn tulee Petroskoin ensi vuoden budjetti.

0 kommentit