mielipide / toukokuu 13, 2014 - 15:47 / päivitetty toukokuu 20, 2014 - 14:18

Venäläiset kiinnostuvat enemmän terveysriskeistä

Irina Zdorova

Riskitekijät, niiden tunnistaminen, terveysseuranta ja elämäntapaohjaus ovat tähän asti olleet harvinaisia elementtejä terveystarkastuksissa Venäjän Karjalassa. Kuitenkin niihin kiinnitetään vuosi vuodelta yhä enemmän huomiota.

Health in Focus eli Tähtäimessä terveys -hankeen ansiosta uudet työtavat ovat hiljalleen rantautumassa Karjalaankin. Petroskoin kaupungin Poliklinikka 4:n yhteydessä toimiva terveyden keskus on tehnyt terveystarkastuksia keski-ikäisille miehille ja työttömille viime vuoden lopulta alkaen.

Kohderyhmänä olevasta sadasta tarkastetusta peräti 98:lta löydettiin ainakin yksi riskitekijä, esimerkiksi korkea kolesteroli tai verenpaine.

Tulos oli karjalaisille lääkäreille odotettu, koska tarkastetut ovat työammattilaisia.

Ensiksi tuloksena oli se, että riskitekijöitä löydettiin miltei kaikilta tarkastetuilta. Se johtuu kuitenkin siitä, että keski-ikäiset miehet käyvät harvoin lääkäreillä silloinkin, kun heillä on jokin terveysongelma, eivätkä käy koskaan, jos eivät tunne kipua. Tosin käytössämme on nyt nykyaikainen ja hyvin monipuolinen mittauslaitteisto, joka on hankittu muun muassa Karelia ENPI CBC -ohjelman rahoittaman hankkeen puitteissa.

 

Yllätyksenä voi pitää sitä miten vähän tutkitut ovat kiinnostuneet riskitekijöistä ja niiden mahdollisesta vaikutuksesta terveyteen ja tuleviin elinvuosiin. Sellaiseen suhtautumiseen karjalaiset lääkärit olivat kuitenkin valmiit.

Esimerkiksi korkeasta kolesteroliarvosta jotkut tarkastetut kuulivat ensimmäistä kertaa, koska aiemmin he eivät olleet käyneet terveystarkastuksissa. Lähes puolella tutkituista havaittiin myös sydämen toimintahäiriöitä.

Kohderyhmässä on 70 Petroskoin puhtaanapitolaitoksen ja vesilaitoksen työntekijää — lähinnä keski-ikäisiä miehiä — sekä 30 työtöntä. He eivät ole juuri kiinnittäneet huomiota omaan terveyteensä. Kyse ei ole piittaamattomuudesta vaan siitä, etteivät he yksinkertaisesti tiedä riittävästi, miten terveydestä tulisi huolehtia.

Kohderyhmän tarkastukset ja neuvonta veivät runsaasti aikaa, mutta kenenkään ei tarvinnut odotella turhaan. Teimme työtä aamusta iltamyöhään — ja sovelsimme koulutuksessa oppimiamme uusia työtapoja innolla käytäntöön.

 

Tähtäimessä terveys -hanke osui hyvään saumaan Venäjän Karjalassa. Runsas vuosi sitten Venäjällä tuli voimaan asetus, joka velvoittaa terveysviranomaiset järjestämään terveystarkastuksia kaikille halukkaille. Koko väestöä koskevia terveystarkastuksia ei ole Venäjällä ollut kymmeniin vuosiin.

Venäläinen työterveyshuolto keskittyy pääasiassa ehkäisemään ja hoitamaan työstä johtuvia sairauksia – kroonisten sairauksien kuten sydän- ja verisuonitautien ehkäisy ei sille kuulu.

Uuden, paikasta toiseen liikuteltavan laitteiston ansiosta terveystarkastukset pystyttiin nyt viemään työpaikoille. Hankkeeseen kuuluvalle kohderyhmälle järjestetään kolme seurantatapaamista.  Elämäntapaohjausta tarjotaan myös perheenjäsenille, tässä tapauksessa tutkittujen miesten vaimoille, joiden vastaavat perheidensä ruokataloudesta.

Koko Venäjällä on noin 800 terveyskeskusta, Karjalan tasavallassa niitä on kolme ja Petroskoin Poliklinikka 4:n yhteydessä toimiva on niistä ainoa, joka on mukana kansainvälisessä hankkeessa. Työmme on herättänyt runsaasti kiinnostusta. Sana on kiirinyt ja meiltä on kyselty neuvoja terveystarkastusten järjestämiseen liittyvissä asioissa jopa Pietarista ja Moskovasta asti.

 

Kirjoittaja on Petroskoin 4. poliklinikan terveyskeskuksen johtaja.

0 kommentit