pääkirjoitus / lokakuu 2, 2018 - 17:03

Vielä vuotta vanhempi

Mikko Nesvitski

Karjalan Sanomat täyttää tämän viikon perjantaina 98 vuotta. Kulunut vuosi on ollut meille uusien haasteiden ja kokeilujen aikaa. Toki sitä ovat olleet meille muutkin menneet vuodet.

Nykyinen aika ei ole paras mahdollinen pienille kielille ja pienille kansoille, mutta onko sitä parasta ikinä ollutkaan? Globalisaation huumassa ja digitalisoitumisen kiihtyvässä kehitystahdissa pienen on yhä vaikeampaa pysyä pystyssä ja pinnalla. Vielä vaikeampaa on silloin, kun resurssitkin ovat pienet ja uusia haasteita tulee jatkuvasti eteen.

 

Sellaisissa olosuhteissa teemme työtämme, suuria surkuttelematta. Tarkoitan tässä kaikkia meitä, niin Karjalan vähemmistökielisiä lehtiä kuin suomen, karjalan ja vepsän kielen saralla toimivia laitoksia ja järjestöjä. Vaikka suomen kieli on Karjalan tasavallassa yhä harvemmalle ihmiselle äidinkieli, kielellä on yhä varmaa kysyntää. Sitä opitaan kouluissa ja yliopistossa muutaman tuhannen oppilaan ja opiskelijan voimin, ja kielitaito myös työllistää.

Ulkoisista ja sisäisistä painostuksista huolimatta katsomme tulevaisuuteen toiveikkain mielin. Huomenna torstaina avataan Petroskoissa Periodika-kustantamomme pohjalle Karjalan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten resurssi-, kieli- ja mediakeskus. Vakituista rahoitusta sen toimintaan ei toistaiseksi ole, vaan se pyörii ainakin aluksi lähinnä vapaaehtoisuuden periaatteella ja projektirahalla. Kuitenkin saamme nykyaikaisemmat ja entistä väljemmät tilat järjestää kaikenlaista toimintaa lukijoillemme ja suomen kielestä kiinnostuneille ihmisille. Lisäksi kansalaisjärjestöt saavat keskuksesta erilaista apua.

 

Lisää pontta kielen säilyvyyteen antaa uusi kansalaisjärjestö, jonka perustaminen on loppusuoralla. Siitä tulee Suomen kielen keskus -niminen ja sen päämaja tulee olemaan Petroskoissa. Keskus keskittyy kehittämään ennen kaikkea kiinnostusta kielen opiskeluun mutta myös eri tahojen yhteistyötä suomen kielen käytön varmistamiseksi.

Yhdessä saamme aikaan paljon enemmän kuin yksikseen ahkeroiden. Yhteisvoimin voimme myös löytää entistä laajemmalta alueelta mekanismit ja keinot vastata alinomaa muuttuviin haasteisiin ja paineisiin ja pysyä täten pinnalla.

0 kommentit