pääkirjoitus / joulukuu 6, 2011 - 13:50 / päivitetty joulukuu 6, 2011 - 13:52

Voitokas tappio

Mikko Nesvitski

Yli 22 prosenttiyksikön pudotus Venäjän valtapuolueelle. Tämä lienee sunnuntain vaalien merkittävin tulos. Vaikka Yhtenäinen Venäjä onkin voittanut, on puolueen kannatus jäämässä hieman alle 50 prosenttiin, kun vuoden 2007 vaaleissa äänisaalis oli 64,3 prosenttia. Jos äänestysprosentti olisi korkeampi kuin nykyiset 60, olisi pudotus mitä todennäköisimmin vielä suurempi, sillä monet johtavaan puolueeseen tyytymättömät äänestäjät eivät tapansa mukaan lähde vaaliuurnille juurikaan.

Oikeudenmukainen Venäjä on tehnyt historiaa. Sen ennustettiin jäävän alle 7 prosentin äänikynnyksen, mutta puolue on kerännyt kaksinkertaisen äänimäärän eli yli 13 prosenttia. Myös kommunistien kannatus on lähes kaksinkertaistunut viime vaaleista yli 19 prosenttiin.

Vaalitulokset heijastelevat kansan tämänhetkisiä tuntoja. Yhtenäisen Venäjän kadottamat äänet siirtyivät kommunisteille ja Oikeudenmukaiselle Venäjälle. Tuskin niistä "siirtolaisista" monikaan on vannoutunut kommunisti tai Oikeudenmukaisen Venäjän kannattaja. Äänestämällä oppositiopuolueita valitsijat ovat pikemminkin esittäneet kantansa maan taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin.

Kun tarkastaa tuloksia maan laidasta laitaan, yllätyksiä riittää. Hyvinvoivassa Pietarissa valtapuolue keräsi 32 prosenttia, kun taas ongelmavyyhtiin kietoutuneessa Tshetsheniassa jopa 99,51 prosenttia. Yli 90-prosenttinen kannatus on Yhtenäisellä Venäjällä myös Mordvan tasavallassa.

Valtapuolueen näkökulmasta arvioiden Karjala on hävinnyt vaalit. Yhtenäinen Venäjä on tyytynyt tasavallassamme 32 prosenttiin. Paikallisen tason uutispommina on toisaalta Jablokon 6,2 prosenttia puolueen Venäjällä keräämien 3 prosentin asemesta. Karjalan lainsäädäntökokouksen vaaleissa Jabloko sai jopa yli 7 prosenttia ja saa siten muutaman paikan tasavallan parlamentissa.

Yhtenäisen Venäjän kannatus on meillä ollut niukin maan kaikista suomalais-ugrilaisista alueista. Asiassa on ikävä kääntöpuoli. "Mordvassa hyvä tulos? Kannustamme valtion tukipalkkiolla mordvaa ja keskitymme suomalais-ugrilaisen yhteistyön sinne. Karjala äänesti kierosti? Ei tukea sinne." Vastaava ajatustapa näyttää sopivan hyvin moskovalaisiin kabinetteihin. Läpi vuosisatojen Venäjällä on sen leipää syöty, kenen lauluja on laulettu.

Yhtenäinen Venäjä menettää maan parlamentin alahuoneessa eli duumassa kahden kolmasosan enemmistön, joka antoi sille mahdollisuuden muuttaa suvereenisti perustuslakia. Puolueen on nyt valmistauduttava "rakentavaan yhteistyöhön" muiden puolueiden kanssa, mutta Venäjän politiikka tuskin siitä muuttuu sen olennaisemmin.

Valtapuolueen äänikadosta huolimatta pääministeri Vladimir Putinin voitto keväisissä presidentinvaaleissa näyttää enemmänkin kuin taatulta. Hänelle olisi käynyt nolosti vain, jos kolme muuta puoluetta pääsisi yksimielisyyteen ja yhdistäisi resurssinsa yhden ainoan, kaikkia oppositiomieleisiä äänestäjiä tyydyttävän ehdokkaan ympärille. Mutta ne eivät pääse sopuun. Kukin tekee itsestään liian suuren numeron.

0 kommentit