pääkirjoitus / tammikuu 21, 2020 - 17:01

Yllättävä linjapuhe

Mikko Nesvitski

Venäjän presidentin liittoneuvostolle osoitettu viimeviikkoinen linjapuhe on yllättänyt kaikki ja herättänyt melkoista kohua. Todellakin, Vladimir Putinin puheenvuoro ei oikein kuulostanutkaan perinteiseltä jokavuotiselta linjapuheeltaan. Kattavuudessaan ja ehdotettujen muutosten sumassaan se muistutti pikemminkin uuden, vastavalitun presidentin suuntaviivoja määrittävää ohjelmanjulistusta.

Parin tunnin kuluttua sen jälkeen maan hallitus jätti eroanomuksen. Keskustelut linjapuheen sisällöstä käyvät yhä kuumina, puolustajat ja vastustajat lyövät pöytään yhä uutta pro et contra -argumentaatiotaan.

 

Presidentin ehdottamia uudistuksia ja muutoksia on ehditty luonnehtia kumouksellisiksi. Eikä syyttä. Kumouksellisimpia ovat valtaoikeuksien, mutta samalla myös vastuualueen, uudelleenjako presidentin, parlamentin, hallituksen ja Venäjän subjektien välillä sekä kaavaillut muutokset perustuslakiin.

Niiden vaikutusten ja mahdollisten seurausten selvittely jätettäköön kuitenkin politiikan tutkijoiden purtavaksi. Sanon vaan, että enemmän kuin aiheellinen on esimerkiksi ehdotus hallituksen jäsenten, parlamentaarikkojen ja alueiden johtajien valintaperusteiden tiukentamisesta laein ja säädöksin: heillä ei saisi olla toisen maan kansalaisuutta tai vieraan valtion pysyvää oleskelulupaa.

 

Suurimmaksi osaksi puhettaan Putin keskittyi maan sisäisiin ongelmiin ja näytti taas kerran tuntevansa ne hyvin. Tärkeimpiä ongelmia on väestöongelma. Monet presidentin hahmottelemista muutoksista vahvistavatkin perheen, lähinnä lapsiperheen, instituutiota ja tukevat koulutus- ja terveysalan kehitystä vastaamaan jokaisen kansalaisen jokapäiväisiä tarpeita. Perusterveydenhuollossa samoin kuin alimman tason koulutuksessa meillä on edelleenkin erittäin paljon kiperiä ongelmia, vaikka viime vuosina niihin onkin yritetty vaihtelevalla menestyksellä puuttua.

Niin sanotun äitiyspääoman ja lapsiperheiden raha-avustusten lisääminen sekä maksukauden pidentäminen on erittäin hyvä ehdotus ja se voi johtaa syntyvyyden nousuun. Ilmainen kouluruokailu alaluokilla, opettajien ja yleislääkärien palkkausjärjestelmän muutos perustason opettajien ja lääkärien hyväksi, ilmaisten opiskelupaikkojen määrän lisääminen ensi kädessä paikallisissa yliopistoissa — nämä ja monet muut hyvältä kuulostavat aloitteet voivat toteuduttuaan edistää tuntuvasti ihmisten hyvinvointia ja tehdä Venäjästä vahvasti sosiaalisesti orientoituneen valtion.

0 kommentit