yhteiskunta / huhtikuu 30, 2014 - 14:28

Karjala—Suomi-ystävyysseura tiivistää yhteistyötään

Karjala—Suomi-ystävyysseuran konferenssiin osallistui vieraita Karjalan piiriseuroista ja Suomi-Venäjä-Seuran edustajia Itä- ja Pohjois-Suomesta.

Kansainvälinen konferenssi Karjalan tasavallan ja Suomen välisten kulttuurisuhteiden kehityksestä ja nykyisistä haasteista antoi uuden virikkeen yhteistyön kehitykselle ystävyysseurojen välillä rajan molemmilla puolilla.

— Korostaisin nykyisessä poliittisessa tilanteessa piiri-, osasto, kunta- ja maakuntatason suorien yhteyksien merkitystä sillanrakentajina ja lähialueyhteyksien ylläpitäjinä. Näyttää siltä, että valtiollisella tasolla liikkumatila kapenee. Ystävyysseuroja tarvitaan nyt, Pohjois-Suomen piirijärjestön toiminnanjohtaja Matti Ukkola sanoo.

Samaa mieltä on myös Suomi-Venäjä-Seuran Itä-Suomen piirin puheenjohtaja Juha Koivula. Hänestä nyt pitää keskittyä todennäköisiin tietoihin, välttyä provokaatiolta ja käyttää kansandiplomatia:

— Suuren ystävyyden pitää kestää. Ystävyyssuhteet Suomen kuntien ja Karjalan piirien välillä ovat olleet joskus korkeita ja joskus matalia. Nyt havaitaan, että yhteistyösuhteet kehittyvät taas aktiivisesti.

Pohjois-Suomen piirihallituksen uusi puheenjohtaja Timo Säkkinen näkee yhteistyön merkityksen ensinnäkin kulttuurin alalla. Hänestä musiikki- ja teatteritapahtumien ja näyttelyjen järjestäminen sekä suomen ja venäjän kielten opiskeleminen vaihdossa ja kansainvälisillä leireillä ovat tärkeimpiä yhteistyötapoja.

— Seurojen toiminta on entisestään tarpeellinen. Se on hyvin tärkeä myös liiketoiminnan kehittämiseksi yli rajan, Säkkinen sanoo.

Karjala—Suomi-ystävyysseuran puheenjohtaja Jelena Barbašina pitää konferenssin tärkeänä tuloksena sitä, että piirissä toimivat ystävyysseurat ovat kuulleet Karjalan seuran toiminnasta, sen toteuttamista hankkeista ja myös mahdollisuuksista kehittää hanketoimintaa omissa piireissään.

— Konferenssi ei asettanut tavoitteita korkealle. On tärkeä, että ystävyysseurojen ja itsehallintoelimien edustajat Kontupohjasta, Kostamuksesta, Karhumäestä, Sortavalasta, Suojärvestä, Belomorskista ja muualta kuulivat, että Karjala—Suomi-ystävyysseura toimii. Myös seuran suomalaiset ystävät arvioivat toimintaamme myönteisesti, Barbašina huomaa.

— Piirien ystävyysseurat ovat valmiit liittymään Karjala—Suomi-ystävyysseuran osastoiksi. Seuran hallituksen tehtävänä on tiedottaa osastoilleen tulevista tapahtumista ja hankkeista ja järjestää yhteiset tilaisuudet, seuran puheenjohtaja korostaa.

Lähiaikoina seuran hallitus alkaa laatia asetuksen piiriseurojen yhdistämisestä.

Lisää aiheesta lehdessä 30.04.2014

0 kommentit