piirit / heinäkuu 11, 2019 - 12:35

Kirkon alue kuntoon

Marina Tolstyh

Jaakkiman luterilaisen kirkon aluetta on ryhdytty kunnostamaan. Noin kuukausi sitten työläiset alkoivat leikata raunioituneen kirkon ympäriltä puita ja pensaita, jotka ovat piilottaneet sen turisteilta.

— Kyseessä ovat toistaiseksi Karjalan kulttuuriperintökohteisiin kuuluvan kirkon alueen kunnostaminen ja siivoaminen. Paikka tulee vetämään turisteja Lahdenpohjaan entistä enemmän, Lahdenpohjan kaupunginjohtaja Roman Kazymov varmentaa.

Kazymovin mukaan kaupunginneuvoston istunnossa päätettiin antaa kirkon rauniot vuokralle eräälle kansalaisjärjestölle. Nimenomaan se järjestö on tehnyt aloitteensa kirkon kunnostamisesta.

Aloitetta ovat tukeneet jotkut paikalliset yrittäjät, he ovat valmiit sijoittamaan historiallisen rakennuksen alueen kunnostamiseen noin 70 miljoonaa ruplaa. Kaupunginjohtaja ei ole maininnut sijoittajien eikä kansalaisjärjestön nimiä.

— En pysty sanomaan, minkä kansalaisjärjestön aloitteesta on aloitettu kunnostustyöt kirkon ympärillä. Kuitenkaan Pohjois-Laatokan elvyttämisen säätiö -kansalaisjärjestö ei tähän hankkeeseen osallistu. Sain siitä tiedon lyhyestä uutisesta paikallisessa sanomalehdessä, Pohjois-Laatokan elvyttämisen säätiön edustaja Vera Kovalenko sanoo.

Lahdenpohjan kaupunginjohtaja Kazymov korostaa, että suunnitelmissa ei ole entisöidä kirkkorakennusta ja käyttää sitä kohdetta luterilaisena kirkkona. Sen ylläpito olisi hyvin kallis.

— Lähelle historiallista aluetta rakennetaan parkkipaikka. Meillä on käytössä vanhoja valokuvia. Niistä voi nähdä, miltä kirkon viereinen alue näytti, Roman Kazymov kertoo.

Rakennuksen seiniä valaistaan lyhtypylväillä, ja kirkko näkyy hyvin kauas pimeässäkin. Kuluvana vuonna aloitteentekijät haluavat myös konservoida raunioituneen kirkon seiniä.

— Nyt odotamme Karjalan tasavallan kulttuuriperinnön suojelukomitealta tarpeellisia asiapapereita, joiden mukaan kirkkorakennuksen voi konservoida. Täytyy tehdä kaikki toimenpiteet, jotka auttavat säilyttämään kirkkoa ja hyödyntämään sitä matkailualalla, kaupunginjohtaja sanoo. 

Lisää aiheesta lehdessä 10.07.2019

0 kommentit