terveys / kesäkuu 30, 2014 - 11:27 / päivitetty syyskuu 25, 2014 - 11:55

Konferenssi yhdisti yli rajojen

Sari Skinnari
kuva: Sari Skinnari
Osallistujat kokeilevat jalkojen koordinaation kehittämistä ilmatäytteisillä kuutioilla.

Liikunnan opettajat ja ohjaajat olivat neljännen kerran koolla Petroskoissa. Konferenssissa käsitellään urheiluun ja liikuntaan liittyviä asioita hallinnolliselta tasolta aina ruohonjuuritasolle asti. Osallistujia tänä vuonna oli mukana noin 500. Työtä tehdään pitkällä aikajänteellä ja tällaista edustaa mm. Itä-Suomen liikuntaopiston Cross-Border Move for Health -projekti, jonka tavoitteena on edistää lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia kahdessa Karjalassa liikunnan ja urheilun näkökulmasta. Tavoite saavutetaan koulutuksella, tapahtumilla sekä aktivoimalla erilaisia kansalaisjärjestöjä.

Neljän päivän aikana osallistujat opettavat ja oppivat toisiltaan lukuisilla luennoilla. Kokemusten ja tiedon vaihto nousivat osallistujilta kysyttäessä konferenssin tärkeimmiksi asioiksi.

Konferenssin avaustilaisuus pidettiin Kansallisessa teatterissa 26. kesäkuuta. Suomen edustajana paikalla oli liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen Jyväskylän yliopistolta. Puheenvuorossaan hän painotti yhteistyön ja verkostoitumisen merkitystä, joka on tärkeää nuorten liikuntakulttuurin edistämiseksi yli rajojen.

— Nuorisokulttuuri muuttuu koko ajan. He tekevät omia valintojaan ja liikunta voi olla yksi vaihtoehto. Tarjolla olevien liikunnallisten vaihtoehtojen on oltava nuorille mielekkäitä ja heille on annettava mahdollisuus siihen. Koska kaupunkiympäristö ei tarjoa luonnolliseen liikkumiseen mahdollisuuksia tarvitsemme urheiluseuroja avuksi niiden nuorien kohdalla, jotka eivät kuulu mihinkään valmennusryhmään, Itkonen sanoo.

 

Aiheesta lisää Karjalan Sanomissa 2. heinäkuuta.

0 kommentit