terveys / toukokuu 16, 2014 - 13:36

Kuudesluokkalaisista terveyslähettiläiksi

Jelena Gagarina
kuva: Jelena Gagarina
Petroskoin koulun nro 42 koululaisten joukkue vastasi pelin kysymykseen.

Kaksitoista 6.-luokkalaista Petroskoin koulusta nro 42 on koulutettu terveyslähettiläiksi, jotka jatkossa järjestävät erilaisia terveelliseen elämäntapaan kohdistuvia toimenpiteitä. Kolmen päivän koulutus kuuluu suomalais-karjalaiseen AHIC-hankkeeseen.

AHIC-hankkeen projektipäällikön Kirsi Bykachevin mukaan terveyslähettiläiden ideassa on yhdistetty suomalaista ja venäläistä perinnettä.

— Hankkeen suunnitteluaikana taustalla oli Suomessa tunnettu ja laajalle levinnyt idea Mannerheimin Lastensuojeluliiton tukioppilastoiminnasta. Se on kohdistettu eri ikäryhmään eli yläkoululaisiin. Ajatuksena on, että koulutetaan ikäryhmästä joitakin oppilaita toimimaan tukioppilaina, Bykachev kertoo.

Petroskoin nuorisoystävällisellä klinikalla on ollut vastaavanlaista toimintaa, joka on suunnattu tupakoinnin, huumeiden ja alkoholin käytön ehkäisemiselle.

Koulutuksen aikana oppilaat ryhmätyön ja pelien kautta tutustuivat terveellisiin elämäntapoihin. Heitä opetettiin toimimaan joukkueena sekä luottamaan toisiinsa.

— Tutkimuksissa on todistettu, että terveystietoa ja monesti muuta tietoa oppilaat omaksuvat paremmin, kun se tieto tulee samanikäiseltä kaverilta kuin opettajalta, Bykachev toteaa.

 

Ensimmäisiä toimenpiteitä jo toukokuussa

Koulutuksen jälkeen koululaiset ovat innostuneet vapaaehtoisina jakamaan saamiaan tietoja muille kavereilleen. He toimivat terveyslähettiläinä omassa koulussaan.

— Tykkäsin tästä koulutuksesta. Sen ansiosta sain tietää vapaaehtoisista ja AHIC-hankkeesta, sanoo 6.-luokkalainen Anna Lapina.

— Tulevana lukuvuonna näistä terveyslähettiläistä tulee tärkeitä apulaisia terveellistä elämäntapaa edistävässä toiminnassa niin heidän ikätovereidensa kuin alaluokilla opiskelevien keskuudessa, vakuuttaa Olga Malyševa, joka opettaa koulun nro 42 oppilaille turvallisen elämäntavan perusteita.

Koulutetut lapset aikovat toteuttaa joitakin toimenpiteitä jo toukokuun aikana. He, esimerkiksi osallistuvat Karjalan terveys. Terveyden ja kauneuden maailma -messuille 21. toukokuuta. Omassa koulussaan oppilaat tulevat muun muassa pitämään taukojumppia.

Terveyslähettiläiden kouluttajana on toiminut nuorisoystävällisen klinikan opettaja-psykologi Tatjana Kostromitina.  Hän on huomannut, miten lasten suhde koulutukseen ja vapaaehtoistoimintaan on muuttunut kolmen päivänä aikana.

— Kun alussa kysyin, mistä syistä lapset osallistuivat koulutukseen, monet vastasivat, että heidän vanhempansa päättivät sen. Kolmantena päivänä koululaiset sanoivat, että koulutus oli kivaa ja nyt he haluavat tehdä hyviä tekoja, Kostromitina kertoo. 

 

Peli terveysasioista ja ekologiasta

Koulutuksen kolmantena päivänä mukana oli koulun nro 42 koululaisten lisäksi myös ryhmä Kontupohjan Puškinin lyseon 6. luokalla opiskelevia oppilaita. Aluksi he tutustuivat toisiinsa ja sitten osallistuivat nuorisoystävällisen klinikan asiantuntijoiden laatimaan Svoja igra -tietokonepeliin. Lapset jakautuivat kahteen joukkueeseen ja vastasivat kysymyksiin terveellisestä elämäntavasta ja ekologiasta. Jokaisesta oikeasta vastauksesta he saivat pisteet. Voiton saavutti eniten pisteitä saanut joukkue Kontupohjasta.

— Peli ei ole meidän ideamme. Sellaisia on paljon Internetissä. Laadimme peliä kahden kuukauden aikana. Se oli teknisesti vaikeaa, tunnustaa nuorisoystävällisen klinikan johtaja Svetlana Krylusova.

Toukokuun lopulla koulun nro 42 oppilaat vetävät tämän pelin koulun toisille oppilaille.

Krylusovan ja Kostromitinan mukaan tämän hankkeen erikoisuus on siinä, että vapaaehtoisiksi koulutetaan 6.-luokkalaisia. Nuorisoystävällinen klinikka on aina järjestänyt koulutuksen vain 9. ja 10. luokalla opiskeleville. 6.-luokkalaisilla on edessä muutaman vuoden vapaaehtoistoiminta.

 

500 vapaaehtoista on koulutettu

Nuorisoystävällinen klinikka perustettiin Petroskoin kaupungin lastensairaalan yhteyteen vuonna 2004. Klinikan tehtäviin kuuluu muun muassa terveellisten elämäntapojen tunnetuksi tekeminen. Klinikan asiantuntijat kouluttavat myös vapaaehtoisia, jotka osallistuvat terveyttä edistävään toimintaan. Kymmenen vuoden aikana sellaisia vapaaehtoisia on koulutettu lähes 500.

— Alun perin järjestimme kaupungissa suuria tapahtumia ja tempauksia, jotka kohdistuivat terveelliseen elämäntapaan, nuorisoystävällisen klinikan johtaja Svetlana Krylusova kertoo.

— Nyt olemme keskittyneet tilaisuuksiin, jotka järjestetään koulun sisällä, nuorisoystävällisen klinikan opettaja-psykologi Tatjana Kostromitina lisää.

Klinikka kouluttaa vapaaehtoisjoukkueita kouluja varten.

0 kommentit