koulutus / tammikuu 23, 2019 - 11:08

Kyläkouluille uusia kehitysvaihtoehtoja

Marina Tolstyh

Maaseudun ja erityisesti pienten kylien asukkaat ovat huolestuneita siitä, että pieniä kouluja voidaan  yhdistää suurempiin kouluihin.

Silloin jokapäiväisten koulukuljetusten vuoksi oppilaiden työpäivä pitenee, tai oppilaat joutuvat asumaan työviikon aikana koulujen asuntoloissa. Asuntola on tarjolla lapsille tapauksessa, jos bussikuljetusta kouluun on mahdotonta järjestää huonon tien takia tai koulumatka kestää yhteen suuntaan yli puolituntia.

— Meillä ei ole toistaiseksi mitään suunnitelmaa koulujen optimoinnista. Eikä ole mitään ennakkotietoa, montako opettajaa voi jäädä tämän takia ilman työtä. Asia käy selväksi sen jälkeen, kun piirien itsehallintoelimet tekevät päätöksensä jokaisesta koulusta, Karjalan tasavallan varaministeri Tatjana Vasiljeva sanoo.

Vasiljevan mukaan vuosina 2016—2018 lakkautettiin viisi oppilaitosta, joiden joukossa olivat päiväkodit, koulut ja lisäoppilaitos.

Viime joulukuussa Karjalan opetusministeriö lähetti paikallisiin itsehallintoelimiin kirjeen, jossa ministeriö suosittaa tarkastamaan oppilaitosten toimintaa ja antamaan niiden kehitysehdotuksia.

— Työmme suuntautuu oppilaitosverkoston kehitykseen vaihtavissa oloissa, Karjalan sosiaalikysymyksiä hoitava varapääministeri Larisa Podsadnik sanoo.

Kysymys Karjalan koulujen kehitysnäkymistä nostettiin esille tasavallan hallituksen istunnossa viime perjantaina. Istunnossa korostettiin, että Karjalan hallitus, opetusministeriö ja itsehallintoelimet tekevät päätöksen lakkautettavista kouluista yhdessä. On luvattu, että paikallisten asukkaiden ja ennen kaikkea koululaisten vanhempien mielipiteitä asiasta otetaan huomioon.

Nykyään Karjalassa on 207 koulua, joista 111 sijaitsee maaseudulla. Taas maaseutukouluista 44 on pieniä, ja niissä on vähän oppilaita.

Kontupohjan piirin Tedjärven koulun johtaja Irina Koneva ei uskalla ennustaa pitkälle, miten koululle käy tulevaisuudessa. Vuodesta 2016 koulurakennuksessa on toiminut vain alakoulu,  ja kuutta vuotta ennen sitä kouluun siirrettiin päiväkoti.

— Tänä lukuvuonna päiväkotia käy neljä lasta ja yksi lapsi opiskelee ala-asteella, koulunjohtaja sanoo.

Lisää aiheesta lehdessä 23.01.2019

0 kommentit