yhteiskunta / heinäkuu 27, 2017 - 11:43 / päivitetty elokuu 3, 2017 - 13:25

Lisää tenttejä yhdeksäsluokkalaisille

Margarita Pehkonen
Venäjän opetusministeriö tekee muutoksia tutkintojärjestelmään vuosittain. Ensi vuonna esimerkiksi venäjän kielen tenttiin tulee suullinen osa, jossa koululaiset esittävät monologi- ja dialogitaitojaan.

Jo yli kymmenen vuotta koulun päätteeksi 11-luokkalaiset ovat suorittaneet ylioppilaskokeita. Samantapaiset tentit ovat pakollisia myös yhdeksäsluokkalaisille. Vuosittain Venäjän opetusministeriö tekee muutoksia tutkintojärjestelmään. Mitä on muutettu tänä vuonna ja mitkä muutokset odottavat koululaisia tulevaisuudessa?

— Viime lukuvuodesta alkaen yhdeksäsluokkalaisten täytyy suorittaa neljä koetta. Aikaisemmin he suorittivat vain pakolliset matematiikan ja venäjän kielen kokeet, Karjalan opetusministeri Aleksandr Morozov sanoo.

— Nykyään yhdeksäsluokkalaiset valitsevat kaksi koetta, jotka he haluavat suorittaa pakollisten kokeiden lisäksi. Yhdeksännen luokan jälkeen koululaisen on parempi tenttiä se oppiaine, jota hän haluaa opiskella edelleenkin yläluokilla, Morozov toteaa.

Karjalan yhdeksäsluokkalaiset voivat suorittaa myös suomen, karjalan tai vepsän kielen kokeen. Ensi lukuvuonna sugri-kielten kokeisiin suunnitellaan muutoksia.

— Ensi lukuvuonna kokeen tehtävät muuttuvat huomattavasti. Tentistä poistetaan testiosa, jossa koululaisen pitää vain valita oikea vastaus. Ensi lukuvuodesta alkaen suomea, karjalaa tai vepsää suorittavien yhdeksäsluokkalaisten täytyy itse kirjoittaa vastaukset. Säännöt ovat samanlaiset kuin englannin, saksan ja ranskan kielten kokeissa, Morozov kertoo.

Lisää aiheesta lehdessä 26.07. 2017

0 kommentit