koulutus / lokakuu 5, 2015 - 13:09

Maisteriohjelma kansallisia kieliä opiskeleville

Anna Tarzalainen
kuva: Anna Tarzalainen
Itämerensuomalaisen filologian laitoksen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat kävivät syyskuussa tutustumassa kansalliskielistä mediaa julkaisevaan Periodika-kustantamoon.

Tänä vuonna ensimmäiselle vuosikurssille päässeet nuoret opiskelevat uuden opetusohjelman mukaan. Itämerensuomalaisen filologian laitos on vaihtanut opintolinjan antaen aikataulussa eniten sijaa kansalliskielten opiskelulle. Nykyään sellaisia sivuaineita kuten Karjalan kulttuuri, karjalainen musiikki, puhetaito ja nimistöntutkimus opiskelijat voivat opiskella vaihtoehtoisina oppiaineina.

— Viime keväänä yliopistosta valmistuivat viimeiset opiskelijat, jotka olivat opiskelleet viisi vuotta. Tästä lukuvuodesta lähtien kaikki opiskelijat opiskelevat laitoksellamme neljä vuotta. Siitä syystä olemme supistaneet opetusohjelman, Paškova selittää.

Neljässä vuodessa tulevat kandidaatit eivät ehdi käydä läpi vanhan viisivuotisen opetusohjelman kaikkia oppiaineita. Sen vuoksi he menettävät mahdollisuuden työskennellä yliopisto-opettajana tulevaisuudessa.

— Tällä hetkellä suunnittelemme maisteriohjelmaa meidän laitoksemme opiskelijoille. Toivomme, että kahden vuoden päästä kandidaatit voivat jatkaa opintojaan maisterin arvon saamiseksi, Paškova kertoo.

 

Lue lisää aiheesta Karjalan Sanomissa 30. syyskuuta.

0 kommentit