koulutus / maaliskuu 10, 2017 - 10:24

Opettajaopistossa vähän suomea

Marina Tolstyh
kuva: Baryšnikovan arkistosta
Petroskoin opettajaopiston suomen kielen opettaja Anna Baryšnikova opettaa tuleville ala-asteen opettajille suomen kieltä, Suomen maantuntemusta, Skandinavian maiden ja Suomen lasten kirjallisuutta sekä mainittujen oppiaineiden opetusmetodiikkaa.

Tänä lukuvuonna Petroskoin opettajaopistossa suomea lukee vain yksi ryhmä tyttöjä, jotka valmistuvat ala-asteen opettajiksi. Heitä on yhteensä 16 ja kaikki he opiskelevat tulevaa ammattiaan maksullisesti kahden ja puolen vuoden ajan.

— Ensimmäisillä vuosikurssilla opiskelijat alkavat lukea suomen kielen perusteita kaksi kertaa viikossa muiden oppiaineiden jälkeen. Tavallisesti opiskelu tapahtuu 9. ja 10. oppitunnilla eli jo iltapäivällä. Tietysti raskaan opiskelupäivän lopussa on hyvin vaikea oppia kieltä, opettajaopiston suomen kielen opettaja Anna Baryšnikova kertoo.

Varsinainen kielenopetus alkaa opettajaopistossa toisella vuosikurssilla, jolla suomen kielen oppitunteja lasketaan olevan 112. Suomen kielen lisäkurssi sisältää kieliopetuksen lisäksi myös opetusmetodiikkaa, Suomen ja Skandinavian maiden lastenkirjallisuutta ja kirjallisuuden opetusmetodiikkaa sekä Suomen maantuntemusta.

— Ylioppilaat pääsevät opistoon ilman kielitaitoa. Pyrin opettamaan heille suomea eri tavalla niin, että he pärjäisivät varmasti sitten omilla suomen kielen oppitunneillaan koulussa, opettaja Baryšnikova sanoo.

Opiskelun lopussa opiskelijat harjoittelevat kaksi viikkoa koulussa, pitävät kahdeksan suomen kielen oppituntia ja järjestävät suomen kielellä kaksi tilaisuutta pakollisen koulutusohjelman ulkopuolella. Lisäksi he suorittavat yhteisen tutkinnon suomen kielen lisäkurssin viidestä aineesta.

Opiston jälkeen he eivät toki saa opettaa suomea koulussa, vaan kielikerhossa. Todistukseen on merkitty vain ne arvosanat, jotka on saatu suomen kielen kurssin oppiaineista. Suomen kielen opettajia ei enää opistossa valmisteta.

Opettaja Baryšnikova motivoi tulevia opettajia suomen opiskeluun eri tavalla ja myös kansainvälisen yhteistyön kautta. Kolmen viime vuoden aikana opettajaopisto on ollut vaihto-ohjelmassa Suomen Niittylahden opiston kanssa.

Lisää aiheesta lehdessä 08.03.2017

0 kommentit