yhteiskunta / tammikuu 21, 2014 - 14:52

Sakot tupakoinnista eivät pelota

Journalisti Valentina Akulenko on sitä mieltä, että sakkojen maksamista pitää seurata.

Venäjän tupakkalaki kieltää tupakanpolton julkisissa paikoissa. Viime marraskuussa sakot tupakoinnista korotettiin. Estävätkö nämä toimenpiteet ihmisiä tupakoimasta? Missä paikoissa on sakotettava? Kuka valvoo lain noudattamista? Nämä kysymykset Karjalan Sanomat esitti petroskoilaisille. Kaikki vastaajat sanoivat itseään tupakoimattomiksi.

 

Kysymys tupakoinnista ei ole helppo, tupakointi haittaa terveyttä.

Sodassa käynyt isäni poltti Belomor-savukkeita koko elämänsä, ja kotona hän tupakoi tuuletusikkunan läheisyydessä. Hän lopetti tupakoinnin vasta leikkauksen jälkeen. Useat ihmiset tupakoivat jännityksen helpottamiseksi ja tästä tulee sitten heille tottumus.

Tupakoijien on muistettava, että tupakansavu on vaarallista tupakoimattomille. Tupakoijille on järjestettävä erilliset tupakointitilat. Tupakointisääntöjen rikkojia pitää sakottaa.

Sakot on kirjoitettava ja sakkojen maksamista on seurattava. Sakkojen täytyy olla suuruudeltaan selvästi tuntuvia ja riippua siitä, kuinka usein tupakoija on rikkonut lakia. Kuitenkaan sakkojen ei tarvitse olla liian korkeita.

Lain noudattamista voi valvoa poliisi tai jokin valvontaviranomainen. Asuintaloissa ja rapuissa asukkaat voivat ratkaista tupakkaongelmaa yhdessä.

Valentina Akulenko, journalisti

 

Suhtaudun myönteisesti tupakoinnin vastaiseen lakiin ja lisääntyneisiin sakkomääriin tupakoinnista kielletyissä paikoissa.

Nyt tapaan tupakkaa polttavia Petroskoin kaduilla vähemmän kuin aikaisemmin. Täytyy sakottaa ehdottomasti niitä ihmisiä, jotka tupakoivat kulttuuri-, terveys- tai oppilaitoksissa sekä lasten leikkipuistoissa ja puistoissa.

Asiassa voi auttaa poliisi tai järjestyksen siviilivalvojat kuten menneissä ajoissa. En kuitenkaan luule, että tupakoija kieltäytyy savukkeesta vain sakon pelon takia.

Jelena Suhanova, sairaanhoitaja

 

Noudatan itse terveellistä elämäntapaa ja siksi kannatan paljon tupakkalakia. Olen tyytyväinen, että laki kieltää tupakoinnin julkisissa paikoissa.

En ole toistaiseksi huomannut, että tupakoijien määrä on vähennyt. Kuitenkin uudet kiellot ovat jo jännittäneet tupakoijia. Sakko auttaa pitämään tupakoijat kourissa.

En luule, että sakon pelko on se olennainen syy, josta ihminen kieltäytyy tupakasta. Vaikka tupakan hinnat ovat nousseet, harvat tupakoitsijat ovat kieltäytyneet siitä syystä tottumuksestaan.

Nadežda Golubeva, Karjala—Suomi-ystävyysseuran jäsen

 

Tupakan vastainen laki edistää terveellistä elämäntapaa. Nykyään tupakoijia tapaa leikkipuistoissa, pysäkeillä ja kahviloissa vähemmän kuin ennen. On oikein, että lain mukaan ei saa tupakoida lähellä oppi- ja terveyslaitoksia sekä lasten vapaa-ajan paikkoja.

Tietysti joka ihminen ratkaisee itse, haluaako hän tupakoida vai ei. Tupakoitsija ei kieltäydy tupakasta vain sakon uhalla. Hän lopettaa tupakoinnin pikemminkin terveyssyistä. On hyvä, että yhä enemmän nuoria kieltäytyy tupakasta.

Natalja Argutina, Kansallisen teatterin työntekijä

 

Toisaalta tupakansavu häiritsee tupakoimattomia. Toisaalta tupakan vastainen laki ja sakot tupakanpoltosta rajoittavat tupakoijan vapautta.

Minusta sakot on annettava tupakoinnista leikkikentillä, päiväkotien, koulujen ja puistojen sekä asemien vieressä. Poliisin ja järjestyspoliisin pitää valvoa lain noudattamista.

Pelkät sakot eivät estä ihmisiä tupakoimasta. Monet heistä ovat jo tulleet riippuvaisiksi tupakasta. Eikä lakia vielä oteta vakavasti. On helpompi ehkäistä tupakoinnin aloittaminen kuin lopettaa tupakointi.

Darja Tsarjova, arkiston työntekijä

 

En tupakoi, koska en pidä tupakansavusta enkä halua aiheuttaa mitään vahinkoa terveydelleni. Suhtaudun myönteisesti tupakan vastaiseen lakiin, vaikka mielestäni se tuskin pelästyttää tupakoijia.

En ole huomannut, että julkisissa paikoissa tupakoivien määrä olisi vähentynyt. Joka päivä näen heitä kaduilla ja pysäkillä.

Saa tupakoida vain erillisillä tupakointialueilla. Korkeat sakot tuskin saavat tupakoijat kieltäytymään tupakasta. Jos ihminen haluaa pysyä terveenä, hän itse lopettaa tupakanpolton.

Artjom Rypakov, sairaalan työntekijä

0 kommentit