piirit / toukokuu 5, 2017 - 10:40

Salakalastus Karjalassa ongelmana edelleen

Sergei Karpov
kuva: Karjalan Sanomien kuva-arkisto
Vuonna 2016 salakalastajilta takavarikoitiin noin 2600 kalanpyydystä, kolme tonnia kalaa ja sata ajoneuvoa. Salakalastuksesta aiheutui yli 220 000 ruplan vahinko ja annettiin sakkoja yli 4,5 miljoonaa ruplaa.

Salakalastus on päivänpolttava ongelma Karjalan tasavallassa. Se korostui oikeusjärjestysneuvottelussa Karjalan hallituksessa 26. huhtikuuta.

Karjalan virkaa toimittava päämies Artur Parfentšikov huomautti neuvottelussa siitä, että Karjalan asukkaat ovat monesti valittaneet hänelle lukuisista salakalastustapauksista hänen vieraillessaan Karjalan piireissä. Edellytyksenä sille ovat runsaat kalavarat tasavallassa.

— Useita salakalastustapauksia on havaittu kuhan kutupaikoilla Äänisjärven länsiosassa. Kuitenkin vain yhtä miestä vastaan on aloitettu oikeusjuttu. Pyydän Karjalan tasavallan kalastustoimistoa ja sisäasiainministeriötä tehostamaan yhteisvoimin kalastusvalvontaa muun muassa tällä vesialueella, Parfentšikov sanoi.

Vuonna 2016 Karjalassa todettiin kaikkiaan 1938 salakalastukseen liittyvää hallinnollista rikkomusta. Salakalastuksesta aiheutui yli 220 000 ruplan vahinko ja annettiin sakkoja yli 4,5 miljoonaa ruplaa.

— Salakalastajilta takavarikoitiin noin 2600 kalanpyydystä, kolme tonnia kalaa ja sata ajoneuvoa, Luoteis-Venäjän kalastuspiirin Karjalan tasavallan kalastustoimiston päällikkö Sergei Pozdnjakov kertoi.

 

Tärkeä salakalastukseen liittyvä ongelma on huono kalastusinfrastruktuuri. Pozdnjakovin mukaan Karjalassa ei ole pysyviä kalasatamia ja kalan kuljetusreittejä. Lisäksi suurimmalla osalla kalastusyhtiöistä ei ole rannikolla omaa tuotantoperustaansa: laitureita, jääkaappeja, kalavarastoja ja -jalostamoja.

— Tarvitsemme muutoksia Karjalan lainsäädäntöön kalastusvalvonnan osalta. Se helpottaa tuntuvasti salakalastajien torjuntaa. Hyväksemme voisimme käyttää muiden Venäjän alueiden kokemusta, esimerkiksi Volgalla, Karjalan tasavallan pääministeri Aleksandr Tšepik toteaa.

Vuonna 2016 Karjalan kalastustoimiston tarkastajat yhdessä poliisien kanssa suorittivat 72 tarkastusta kalan kuljetus-, varastointi- ja markkinointipaikoilla ja paljastivat yli puolisataa rikkomusta. Tarkastusten aikana takavarikoitiin 1,2 tonnia kalaa.

— Rikkomuksiin syyllistyivät pääosin ne kalastajat, jotka harjoittivat laitonta yritystoimintaa tai joilla ei ollut kalanpyyntiin oikeuttavia asiakirjoja. Toisaalta kalastusyhtiöiden ei todettu harjoittavan salakalastusta, Pozdnjakov korostaa. 

0 kommentit