yhteiskunta / joulukuu 9, 2015 - 11:29

Sanat kansan yhtenäisyydestä useille läheisiä

Marina Tolstyh
Karjalan tasavallassa asuu nykyään yli 130 kansan edustajia. Kuva on otettu Venäjän kansan yhtenäisyyspäivänä 4. marraskuuta Petroskoissa.

Karjalan Rahvahan liiton puheenjohtaja Natalja Vorobei on kiinnittänyt huomiotaan siihen, että parlamentille tarkoitetussa vuotuisessa puheessaan presidentti Vladimir Putin puhui paljon Venäjän kansan yhtenäisyydestä.

— Presidentin sanat ovat oikeita, sillä Venäjällä on paljon kansoja, kulttuureja ja kieliä. Hiljattain luin kirjan Elias Lönnrotin elämästä ja siinä oli mainittu, että kansojen monipuolisuus ja yhtenäisyys ovat sidoksissa toisiinsa, Vorobei sanoo.

Ajatusta vahvistaa se, että karjalan kieltä ja kulttuuria edistävä Karjalan Rahvahan liitto on viime aikoina tehnyt paljon työtä tutustuttaakseen venäjänkielistä väestöä karjalaiseen kulttuuriin.

Karjalan ukrainalaisten Kalina-kulttuuriseuran johtaja Svetlana Rukavitšnikova on sama mieltä presidentin kanssa siitä, että Venäjän voima on kansojen yhtenäisyydessä.

— Olen itse esiintynyt aina rauhan ja ystävyyden puolesta. Oli muuten mieluista kuulla, että niin sanotun äidin pääoman maksamista on päätetty jatkaa kahdella vuodella. On hyvin tärkeä, että presidentin linjaa kannatettaisiin eri tasoilla maan eri alueilla.

Karjala-Suomi-ystävyysseuran puheenjohtaja Jelena Barbašina pitää oikeana presidentin aikomusta kannattaa valtion määrärahoilla kansalaisjärjestöjä, jotka toimivat pienissä kaupungeissa ja maaseudulla:

— Pienten järjestöjen on vaikea kilpailla valtiollisista tukirahoista Moskovan ja Pietarin järjestöjen kanssa.

Seuran puheenjohtaja olisi halunnut kuulla presidentiltä enemmän kansalaisyhteiskunnan ja kansainvälisen yhteistyön kehitysnäkymistä. Häntä kiinnostaa, miten Venäjä aikoo tehdä edelleen yhteistyötä ulkomaiden kanssa. 

— Karjala on raja-aluetasavalta, joten Karjala-Suomi-ystävyysseuran toiminta on keskittynyt Karjalan ja Suomen välisten aktiivisten kumppanussuhteiden rakentamiseen ja vahvistamiseen. Tuntuu siltä, että Venäjän kansainvälisen yhteistyön tekeminen etenee vaikeasti, Barbašina huomauttaa. 

Karjalaisten 7. kerähmön valtuutettujen puheenjohtaja Tatjana Klejerova sanoo, että Venäjän presidentti suuntasi puheensa ennen kaikkea maan tavallisiin ihmisiin. Putinin puheesta hän kuuli, että Venäjällä on paljon kehitysmahdollisuuksia ja aloja, joilla maa voi menestyä tukeutuen pelkästään omiin voimiinsa.

— On tärkeä, että Venäjää kunnioitetaan maailmassa. Maa on edelleenkin kunnioituksen arvoinen myös naapurimaiden keskuudessa, ja meidän on säilytettävä hyvät yhteistyösuhteet niiden kanssa, Klejerova korostaa.

Lisää aiheesta lehdessä 09.12.2015

 

0 kommentit