piirit / heinäkuu 19, 2017 - 15:09

Sortavalan raatihuoneesta arkkitehtuurin museo

Marina Tolstyh
Yli 130 vuotta sitten Sortavalaan rakennettu raatihuone on yksi merkittävistä alueellisista kulttuuriperintökohteista.

Puunveistäjä Kronid Gogolevin nimeä kantavan hyväntekeväisyyssäätiön toimitusjohtaja Maria Gogoleva sanoo varmasti, että arkkitehtuurin museo perustetaan Sortavalan entiseen raatihuoneeseen. Kahden lähivuoden aikana on tarkoitus ensin peruskorjata rakennus kunnolla vanhan piirustuksen mukaan ja sitten avata museo.

— Haluamme, että raatihuoneen restaurointityöt olisivat näytettäviä. Töihin osallistuu sortavalalaisia, pietarilaisia ja suomalaisia entistäjiä, arkkitehteja ja insinöörejä. Tässä kohteessa on arkkitehdeiksi opiskelevien harjoituspaikka, Gogoleva sanoo.

Gogolevin säätiö, Tohmajärven kunta ja Joensuun Pohjois-Karjalan museo Carelicum ovat laatineet yhteishankkeen Karelia ENI CBC -rajat ylittävän yhteistyöohjelman puitteessa. Hankkeen yksi tavoitteista on entistää ränsistynyttä raatihuoneen rakennusta.

Gogolevan mukaan hanke on hyväksytty toteuttamiseksi. Nyt yhteistyökumppanit odottavat, että syksyllä hankkeeseen myönnetään rahoitusta.

— Peruskorjauksen jälkeen raatihuone näyttää samanlaiselta kun se oli vuonna 1939.  Rekonstruoimme kaupungin viimeisen pormestarin työhuoneen, säätiön toimitusjohtaja kertoo.

Museokokoelman muodostamiseen osallistuu myös Pohjois-Karjalan museo Carelicum, joka on ollut hyvissä yhteistyösuhteissa Sortavalan museoiden kanssa.

— Carelicumissa on säilynyt yli 2 000 karttaa, piirustusta, valokuvaa ja muuta esinettä ja tietoa, jotka liittyvät Sortavalan vanhaan historiaan. Kuvia ja tietoa Sortavalasta nykyään digitoidaan ja sitten niitä tuodaan esiin arkkitehtuurin museossa, Maria Gogoleva kertoo.

Museokokoelmassa on esimerkiksi Sortavalan kaupungin vuoden 1939 pienoismalli ja yli 20 eri tyyleihin rakennettujen talojen pienoismallia. Museo kertoo eri vuosisadoilla Sortavalaa rakentaneista arkkitehdeistä, rakennusten historiasta ja arkkitehtuurityyleistä.

Lisää aiheesta lehdessä 19.07.2017

0 kommentit