koulutus / syyskuu 4, 2015 - 10:52

Suomen kieli kiinnostaa yhä koululaisia

Marina Tolstyh
kuva: Olga Hristoforova
Petroskoin 3. koulun 9.luokalla opiskelee 29 nuorta ja kaikki he lukevat suomea kolme kertaa viikossa.

Petroskoissa on yhteensä seitsemän koulua, joissa suomea, karjalaa tai vepsää on lukujärjestyksessä. Niistä ainakin puolessa koulussa suomen kieltä opetetaan toiselta luokalta alkaen englannin kielen rinnalla. Toisissa kouluissa lapset lukevat suomea oppitunneilla ja toisissa oppituntien jälkeen kielikerhoissa yksi kaksi kertaa viikossa.

Petroskoin 3. koulun suomen kielen opettaja Olga Hristoforova on tyytyväinen siihen, että kaksi vuotta sitten suomen kieltä palautettiin jälleen ala-asteen opetusohjelmaan. Tänä lukuvuonna suomea lukee noin 90 lasta.

— Opettajilla ei ole syytä valittaa työtään, koska koulun hallinto kannattaa hyvin suomen kielen opetusta. Koululaisten vanhemmat ovat myös kiinnostuneita siitä, että heidän lapsensa osaisivat suomea, suomen kielen opettaja Hristoforova sanoo.

Vuonna 2011 ala-asteella käynnistettiin uudet opetusstandardit, joiden mukaan kaikki koululaiset Karjalassa ovat ryhtyneet opiskelemaan toiselta luokalta englantia pakollisena pitkänä vieraana kielenä. Taas suomen kieltä alettiin opettaa 5. luokalta asti. Nykyään 5.—9. luokalla suomea luetaan tavallisesti kolme neljä kertaa viikossa ja ylä-asteella kaksi kertaa viikossa.

Kuitenkin jotkut koulut ovat löytäneet ratkaisunsa suomen kielen opetuksen säilyttämiseksi ala-asteella. Kouluissa alettiin kerätä niiden halukkaiden ryhmät, jotka pystyvät lukemaan toiselta luokalta englantia ja suomea rinnakkain.

Petroskoin suomalais-ugrilaisessa koulussa suomea, karjalaa ja vepsää opetetaan äidinkielenä. Koulussa muodostetaan tavallisesti kolme ensimmäistä luokkaa, joista kahdessa luetaan suomea. Kolmanteen ekaluokkaan haetaan niitä lapsia, jotka haluavat opiskella varsinaiskarjalan murretta, livvin murretta tai vepsää. Luokan loput vapaat opiskelupaikat jaetaan niille lapsille, jotka tulevat lukemaan suomea.

Lisää aiheesta lehdessä 02.09.2015

0 kommentit