piirit / helmikuu 19, 2015 - 13:31

Suomen kieltä maksusta rajakaupungeissa

Marina Tolstyh
kuva: vk.com
Suomen kielen kursseilla Kostamuksessa viime vuonna. Opettajana on Aleksandra Davidenko.

Sortavalan kaupallisen kielikoulun johtaja Olga Gorbunenko on kehittänyt englannin ja suomen kielen opetusta jo viiden vuoden aikana. Hänen mielestään sortavalalaisten kiinnostus suomea kohtaan on lisääntynyt, vaikka sitä ei ole opetettukaan Sortavalan piirin peruskouluissa.

— Suomen kielen asiantuntijoita Sortavalassa on hyvin vähän. Taitavimmat heistä työskentelevät nyt kielikoulussani. He ovat Petroskoin yliopiston itämerensuomalaisten kielten ja kulttuurin tiedekunnasta valmistuneita, johtaja sanoo.

Gorbunenkon kielikoulu on Sortavalassa ja Pohjois-Laatokan alueella ainoa, jossa opetetaan suomen kielioppia ja puhekieltä samoin kuin oppitunneilla kouluissa.

Jo muutaman vuoden ajan Gorbunenko on toivonut perustavansa joskus Sortavalaan kymnaasin, jossa englantia ja suomea opetetaan syvällisesti:

— Kymnaasissa voisi opiskella lapsia, jotka haluavat saada hyvän kielikoulutuksen. 

Suomen kielen oppilaita on kielikoulussa keskimäärin 50 joka kuukaudessa. Heidän joukossaan on myös yläluokkalaisia, jotka aikovat jatkaa opiskeluaan Suomen oppilaitoksissa. Hakijat valitsevat useimmiten bisneksen ja matkailun englanninkieliset opetusohjelmat. Viime vuosina ylioppilaat ovat hakeneet myös insinööriammatteja ja lääketieteen.

Toisessa rajakaupungissa Kostamuksessa suomen kieltä voi opiskella niin peruskouluissa kuin myös matkatoimiston kielikursseilla.

Kielikurssien suomen kielen opettajan Marina Pertusen mukaan kursseilla käyvät etupäässä ne kaupunkilaiset, jotka aikovat muuttaa Suomeen asumaan tai opiskelemaan. Kuitenkin euron suuren kasvun takia hakijoiden määrä Suomen oppilaitoksiin on Pertusen mukaan vähentynyt. Kieliryhmissä on myös niitä kaupunkilaisia, jotka tarvitsevat suomen kielen taitoa töissä Kostamuksessa.

— Kostamuksessa on nykyään riittävästi suomen kielen taitajia ja myös mahdollisuuksia parantaa kielitaitoa paikan päällä. Suomea käytetään täällä ennen kaikkea matkailun alalla ja yhteistyössä, jota tehdään melko paljon eri aloilla, Pertunen lisää.

Lisää aiheesta lehdessä 18.02.2015

0 kommentit