koulutus / marraskuu 23, 2017 - 15:45

Suomi yhteistyön kielenä Kostamuksessa

Marina Tolstyh
kuva: Marina Tolstyh
Kostamuksen 1. koulun suomen kielen opettaja Maria Ring pitää oppituntia 8. luokalla. Ravitsemukseen liittyvä aihe tuntuu koululaisille läheisemmältä ja kiinnostavalta.

Kostamukselaisten ja suomalaisten nuorten valokuvat kotiseutunsa luonnosta, perhelemmikeistä, harrastuksista ja vapaa-ajanvietosta ovat esillä nyt kansainvälisessä näyttelyssä 1. koulussa marraskuun loppuun.

Maailma, jossa minä asun -nimiseen valokuvakilpailuun on saatu yhteensä 80 valokuvaa, joista eniten otettiin Kostamuksessa ja muut Suomen Pohjois-Pohjanmaan alueella. Siitä kilpailusta alkoivat suomen kielen ja kulttuurin päivät koulussa ja Kostamuksen Suomen ystävien 40-vuotisjuhlan ohjelma.

— Ystävyydellä ei ole rajoja. Teemme erilaista yhteistyötä sekä Kostamuksen ystävien kuin myös kuhmolaisten, kajaanilaisten ja sotkamolaisten ystävien kanssa. Yhdessä palkitsemme parhaita suomen kielen oppilaita. Noin kerran kuukaudessa kuhmolaiset järjestävät 7.—11. luokan oppilaille kielikylvyt, koulun suomen kielen opettaja Ljudmila Petrasova kertoo.

Kirjailija Jaakko Rugojevin nimeä kantava 1. koulu on erikoistunut suomen ja englannin kielen opetukseen. Karjalan ystävien ison juhlan yhteydessä sen puheenjohtaja Tatjana Ivanitskaja opetti yläluokkalaisille vanhaa suomalaista humppa-tanssia, jota nuoret tanssivat sitten seuran juhlatilaisuudessa.

Nykyään koulussa käy melkein 770 oppilasta, joista noin puolet lukee suomen kieltä syvällisesti ekaluokalta lähtien englannin kielen rinnalla. Osa oppilaista lukee kieltä valinnaisesti 5. luokalta.

— Suomea luetaan pitkänä kielenä kolme tuntia viikossa. Oppilaat ovat motivoituneita kielen opiskeluun ja osa heistä jatkaa koulun jälkeen opiskeluaan Suomessa useasti matkailu- ja rakennuslinjoilla, suomen kielen opettaja Maria Ring huomauttaa.

Tänä lukuvuonna Maria Ring opettaa suomea yli sadalle koululaiselle. Kieliryhmässä on kerralla noin 13—16 oppilasta.

Kuitenkaan lukumäärältään iso ryhmä ei ole vakavin ongelma. Opettajan mukaan ylä-asteella ei riitä nykyisiä oppikirjoja, minkä takia suomen kielen opettajat joutuvat keräämään lukutekstejä ja harjoitustehtäviä eri lähteistä ja myös internetistä.

Lisää aiheesta lehdessä 22.11.2017

 

0 kommentit