terveys / lokakuu 21, 2014 - 11:19 / päivitetty marraskuu 13, 2014 - 08:42

Terveysaiheista koululaisille kotitehtävävihkojen avulla

Marina Tolstyh
Mennään ajoissa nukkumaan! -kotitehtävävihko on yksi neljästä vihkosta, joka on kehitetty koululaisia varten AHIC-projektissa. Kuva on lainattu AHIC-projektista.

Kahden Karjalan koululaiset saavat käyttöönsä lisää tietolähteitä terveytensä vahvistamiseksi. Helpompi hymyillä! Jutellaan murrosiästä! Mennään ajoissa nukkumaan! Hyvät eväät reppuun! Nämä neljä uunituoretta kotitehtävävihkoa tarjotaan 5.—6.luokan oppilaille Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan kouluissa.

Lasten terveysoppimisen tueksi tarkoitetut vihkot ilmestyvät suomen ja venäjän kielellä. Vihkot on tuotettu AHIC-projektissa, joka on kahden vuoden aikana tutkinut lasten ja nuorten terveyserojen haasteita kahden Karjalan välillä.

— Hankkeen neljässä kehittämiskoulussa tehdyssä kartoituksessa kävi ilmi, että terveysoppimateriaaleista on puutetta. Tulosten perusteella uudistimme aineistot terveellisestä ravitsemuksesta ja murrosiästä. Teimme aivan uudet aineistot median käytöstä ja unen tärkeydestä sekä suun ja hampaiden terveydestä, projektipäällikkö Kirsi Bykatšev kertoo.

Juuri painosta tulleet suomenkieliset kotitehtävävihkot esitellään koulujen ja tiedotusvälineiden edustajille Lääketiedepäivillä Joensuussa tällä viikolla. Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Marjorita Sormunen kertoo vihkojen käytöstä koulutyössä.

— Teemat perustuvat kehittämiskouluissa tehdyssä alkukartoituksessa esiin nousseisiin ongelmiin. Kohderyhminä olivat silloiset 5. luokan oppilaita, heidän vanhempansa ja opettajansa, Bykatšev lisää.

 

Ohjeita myös opettajille

Kotitehtävävihkoihin liittyy myös opettajille tarkoitettuja ohjeita.

— Muihin materiaaleihin kuuluvat myös kouluhenkilökunnalle suunnattu käsikirja huolten puheeksi ottamisesta, opettajia ja terveyslähettiläitä varten laadittu opas päihteidenkäytön ehkäisemiseksi sekä tieto terveysaiheisesta tietopelistä. Myös terveysaiheisia julisteita on tulossa, tutkija Sormunen esittelee.

Vihkoja valmistelleissa työryhmissä on ollut asiantuntijoita Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitokselta ja Petroskoin valtionyliopistosta sekä venäläisestä kehittämiskoulusta.

Venäjänkieliset kotitehtävävihkot valmistuvat myöhemmin kuin suomenkieliset.

— Vihkojen sisältöjä mukautetaan venäläiseen kulttuuriin ja toimintaympäristöön sopivaksi. Esimerkiksi huomioon otetaan ruokakulttuurin erot, Bykatšev sanoo.

 

Vanhemmat mukaan läksyjen tekoon

Kotitehtävävihkojen tekijät edellyttävät, että myös koululaisten vanhemmat ovat mukana tehtävien suorittamisessa.

— Kyllä, vanhempien osallistuminen on tärkeää. Kussakin vihkossa on oma osionsa vanhempien luettavaksi. Vanhempien toivotaan osallistuvan tehtävien tekemiseen ja keskustelevan teemoista yhdessä lapsensa kanssa, tutkijatohtori Sormunen painottaa.

Allekirjoituksellaan vanhemmat varmentavat olevansa tietoisia siitä, mitä terveysaiheita heidän lapsensa on oppinut koulussa.

0 kommentit