talous / marraskuu 3, 2016 14:11 / päivitetty marraskuu 3, 2016 14:11
Ilona Veikkolainen
KUVA: KS
Mihail Magomov on toiminut vammaisten perustamassa hierontakeskuksessa kuutisen vuotta. Hänen palkkansa riippuu asiakkaiden määrästä.
Mihail Magomov on toiminut vammaisten perustamassa hierontakeskuksessa kuutisen vuotta. Hänen palkkansa riippuu asiakkaiden määrästä.

Nyt vammaisten palkkaaminen on kannattavaa työnantajalle. Hän saa palkkakulujen korvaukset muutaman kuukauden ajaksi. Työnantaja saa myös työolosuhteiden järjestelytukea. Paikallisesta budjetista myönnetään 100 000 ruplaa ja työnantaja tekee kohtuullisia mukautuksia työskentelyolosuhteisiin niin, että vammaisen työllistäminen ja työssä pärjääminen olisi mahdollista.  Järjestelytukea annetaan työnantajalle, jos hänellä on yli 35 työntekijää.

Viime kahden vuoden aikana 172 vammaista sai työpaikan järjestelytuen ansiosta.

talous / lokakuu 26, 2016 09:44 / päivitetty marraskuu 10, 2016 19:25
Jelena Gagarina
Tänä vuonna tasavallassa on toteutettu Karjalan 100 tietä -ohjelma. Venäjän budjetista tienkorjaukseen saatiin 700 miljoonaa ruplaa.

Karhumäestä Puudosiin johtavan maantien korjaustyöt jatkuvat ensi vuonna.

— Suunnitellaan, että ensi vuoden loppuun mennessä tien kunto on samanlainen kuin Kola- ja Sortavala- teiden kunto, Karjalan liikennekomitean puheenjohtaja Viktor Drozdov sanoo.

Tänä vuonna kunnostustyöt on tehty Petroskoista Besovetsin lentokoneasemalle kulkevalla tiellä, joka siirrettiin liittovaltion omistukseen viime vuonna. Seuraavana vuonna on aikomus korjata Petroskoihin saakka johtava tieosuus.

talous / syyskuu 13, 2016 10:58 / päivitetty syyskuu 13, 2016 10:59
Jelena Gagarina
KUVA: Marina Petrova
Tänä vuonna eläkkeiden indeksoinnin muutoksen vuoksi eläkeläisille maksetaan 5 000 ruplan kerta-avustus.

Venäjällä ensi vuoden tammikuussa eläkeläiset saavat 5 000 ruplan kerta-avustuksen. Tästä ilmoitti Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev. Rahasumma on tarkoitettu niin eläkkeellä oleville kuin myös töissä oleville eläkeläisille.

— Karjalassa avustus koskee nykytilastojen mukaan 238 331 eläkeläistä. Tammikuussa maksun saavien eläkeläisten määrä kasvaa. Siihen tarkoitukseen tasavallassa maksetaan yhteensä noin 1, 2 miljardia ruplaa, kertoo Venäjän eläkerahaston Karjalan tasavallan osaston johtaja Nikolai Ljovin.

talous / kesäkuu 28, 2016 13:11 / päivitetty kesäkuu 28, 2016 13:11
Ilona Veikkolainen
KUVA: Irina Saveljeva
Aunuksen koululaiset kunnostavat vanhoja oppikirjoja.
Aunuksen koululaiset kunnostavat vanhoja oppikirjoja.

Yli 800 hakemusta koululaisilta ovat saaneet Karjalan työvoimatoimistojen työntekijät. Tänä kesänä 14—18-vuotiaille koululaisille tarjotaan tilapäistä työtä. Työvoimatoimistoissa on vielä 650 vakanssia.

Nuorille tarjotaan työtä, johon ei vaadita koulutusta. Työ on tavallisesti pienipalkkainen. Koululaiset siivoavat luokkahuoneita, ahkeroivat koulujen puutarhoissa ja korjaavat koulukalusteita.

talous / toukokuu 31, 2016 15:44 / päivitetty toukokuu 31, 2016 15:44
Marina Petrova
KUVA: Karjalan Sanomat
Huonokuntoiset tiet aiheuttavat liikenneonnettomuuksien riskin.
Huonokuntoiset tiet aiheuttavat liikenneonnettomuuksien riskin.

Liittovaltion Venäjän alueille tienkorjaukseen myöntämästä 10,8 miljardista ruplasta Karjala on saanut 700 miljoonaa.

— Suurin osa eli 450 miljoonaa ruplaa apurahaa tulee Petroskoin teiden kunnostamiseen. Loppuosa myönnetään tasavallan teiden korjaukseen, Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen kertoo.

Karjalan piireissä korjataan yhteensä yli 30 kilometriä teitä. Petroskoista Suojärvelle kulkevalla tiellä korjataan 22 kilometriä ja Aunuksesta Värtsilään 3,8 kilometriä tietä. Petroskoihin kulkevalla Kola-autotiellä kunnostetaan yhteensä 4,5 kilometriä.

talous / joulukuu 14, 2015 10:44 / päivitetty joulukuu 14, 2015 10:44
KUVA: Andrei Rajev
Karjalan päämies Aleksandr Hudilainen ja Solomannin saha -yhtymän omistaja Viktor Horošavtsev allekirjoittivat sopimuksen tehtaan tuotanto- ja voimalaitteiden modernisoinnista. Karjalan hallitus ja Petroskoin Solomannin saha allekirjoittivat viime viikoll

Karjalan hallitus ja Petroskoin Solomannin saha allekirjoittivat viime viikolla yhteistyösopimuksen. Vuoden 2016 alussa Karjalan vanhimmalla sahalla päättyy modernisointi, joka lisää laitoksen tuotantokykyä 70 prosenttia.

Sahan modernisointihankkeen investointien määrä on yli 650 miljoonaa ruplaa, joista 550 miljoonaa ruplaa menee metsänhakkuun ja puunjalostuksen kehittämiseen. Tehdas työllistää lisää 60 työntekijää. Investointiohjelmaa rahoittaa sahan omistaja omista varoistaan.

talous / heinäkuu 31, 2015 15:12 / päivitetty heinäkuu 31, 2015 15:12
Ilona Veikkolainen
KUVA: rk.karelia.ru
Aunuksen piirissä on ruvettu rakentamaan kaasujohtoa.
Aunuksen piirissä on ruvettu rakentamaan kaasujohtoa.

Laatokan pohjoisosan kaasujohdon rakentamiseen myönnetään noin 4,7 miljardia ruplaa. Rakennustyöt jatkavat vuoteen 2026 asti. Aunuksen, Pitkärannan, Lahdenpohjan ja Sortavalan piirin kerrostalot siirretään luonnonkaasun käyttöön. Kaasulämmitykseen siirretään 75 asutuksessa ja rakennetaan 69 moduulirakenteista luonnonkaasulla toimivaa pannuhuonetta Laatokan pohjoisosassa.

Kaasunjakeluverkkojen rakennustöitä rahoitetaan Karjalan budjettivaroilla ja Gazprom-kaasuyhtiön kustannuksella. Laatokan pohjoisosassa rakennetaan 545 kilometriä jakeluverkkoja.

talous / heinäkuu 17, 2015 15:07 / päivitetty heinäkuu 17, 2015 15:07
Ilona Veikkolainen
KUVA: stolica.onego.ru
Aamuisin jätteitä kerätään ja kuljetetaan kaatopaikalle.
Aamuisin jätteitä kerätään ja kuljetetaan kaatopaikalle.

Jätteenkäsittelylaitoksen rakentaminen Petroskoihin vaatii suuria investointeja. Laitoksen paikaksi on valittu niin sanottu Eteläinen teollisuusalue Kljutševajan lähiön lähistöllä.

— Laitoksen kapasiteetti olisi yli 200 000 tonnia jätettä vuodessa. 25 prosenttia jätteistä, joita on mahdotonta käsitellä, päätyisi kaatopaikalle. Tämä aiotaan rakentaa Prääsän piiriin, Karjalan rakennusministeriön hallintopäällikkö Dmitri Goroh kertoo.

Petroskoin jätteenkäsittelylaitokseen kuljetetaan jätteitä myös kolmesta läheisestä piiristä.

talous / kesäkuu 25, 2015 13:10 / päivitetty kesäkuu 25, 2015 13:10
Marina Tolstyh
KUVA: Jelena Kuznetsova
Laatokan kartano -matkailukeskus Sortavalan piirissä on kuulunut Aunuksen Karjala - matkailuklusteriin, joka on tarkoitus perustaa vuoteen 2018 mennessä.

Karjalan tasavallan eteläosassa matkustavilla on lähivuosina todella suuri valinnanvara palvelutarjonnan suhteen. Luonto-, liike-, teollisuus-, sotahistoria- ja terveysmatkailua sekä lisää vähintään viittä matkailumuotoa on tarkoitus kehittää Aunuksen Karjalassa suuren investointihankkeen tuella. Matkailukeskukset muodostavat Etelä-Karjala-nimisen matkailuklusterin.

talous / toukokuu 26, 2015 16:07 / päivitetty toukokuu 26, 2015 16:07
Marina Petrova
Karhumäen meijerillä on velkaa 9,5 miljoonaa ruplaa Tolvujan maatalousyritykselle.

Maitoa kysytään Karjalassa yhä vähemmän. Meijerien tuotantomäärien lasku alentaa tietenkin raakamaidon kysyntää.

— Meijerit eivät solmi pitkäaikaisia raakamaidon hankintasopimuksia. Muuten tuotannon kannattavuus voi heikentyä, Karjalan maatalousministeri Vsevolod Telitsyn kertoo.

Raakamaidon lyhytaikaiset hankintasopimukset haittaavat karjatilojen toiminnan suunnittelua. Tilojen kehitysmahdollisuudet vähentyvät.