talous / heinäkuu 17, 2013 08:41 / päivitetty heinäkuu 23, 2013 15:37
Ilona Veikkolainen
KUVA: Ilona Veikkolainen
Kylmän veden hinnan nousu selittyy vedenpuhdistamon rakentamisesta.
Kylmän veden hinnan nousu selittyy vedenpuhdistamon rakentamisesta.

Heinäkuussa vesihuolto, sähkö, kaasu ja lämpö ovat kallistuneet tuntuvasti. Maksut ovat kasvaneet koko maassa.

Kasvun syyt ovat tavallisia: energiayhtiöiden ottamien investointilainojen kustannukset, verojen korotukset ja polttoainehintojen nousu.

Karjalan tasavallan viranomaiset lupaavat, etteivät asumiskustannukset kallistu seuraavaan heinäkuuhun asti.

Lämpimän veden kuutiometri maksaa nyt 109 ruplaa 95 ruplan sijasta. Kylmä vesi on kallistunut keskimäärin kuusi ruplaa. Heinäkuusta alkaen se maksaa 25 ruplaa kuutiometriltä.

talous / heinäkuu 9, 2013 13:55 / päivitetty heinäkuu 9, 2013 13:55
Ilona Veikkolainen
KUVA: pitzavod.ru
Pitkärannan selluloosatehdas on suurimpia metsäteollisuuslaitoksia Karjalassa.
Pitkärannan selluloosatehdas on suurimpia metsäteollisuuslaitoksia Karjalassa.

Konkurssiin mennyt Pitkärannan selluloosatehdas on saanut uudet sijoittajat. He ovat varmoja, että viiden vuoden kuluttua tehtaan osakkeet maksavat paljon.

Nyt tehtaan velka on noin 800 000 miljoonaa ruplaa. Omistaja on velkaa pankeille sekä polttoöljyn, metsän ja kemikaalien myyjille. 50 prosenttia tehtaan osakkeista ja kaikki omaisuus on erään pankin kiinnityksessä.

Suuret velat eivät pelota sijoittajia. He ovat jo laskeneet, että tehtaan vuotuinen liikevaihto on puolitoista miljardia ruplaa.

talous / heinäkuu 4, 2013 10:23 / päivitetty heinäkuu 4, 2013 10:24
Ilona Veikkolainen
KUVA: pryamayrech.ru

Liikemiehet kaipaavat enemmän ulkomaalisia työntekijöitä. Karjalan tasavallan hallituksessa ollaan sitä mieltä, että ulkomaalaisten työntekijöiden määrää pitäisi vähentää.

—Tänä vuonna 4 071 ulkomaalaista työntekijää on saapunut tasavaltaan. Työnantajat tarvitsevat lisää 1 230 työntekijää, Karjalan työministeri Givii Karapetov sanoo.

Pula työvoimasta on todellisuutta rakennuksessa, maataloudessa ja tierakennuksessa.

talous / kesäkuu 19, 2013 12:10 / päivitetty kesäkuu 19, 2013 12:10
Jelena Gagarina
KUVA: avokzal.karelia.ru
Matkoja Petroskoista Joensuuhun ja Helsinkiin aiotaan järjestää säännöllisesti.

Petroskoista Joensuuhun ja Helsinkiin voi kohta päästä säännöllisesti kulkevalla ja mukavalla bussilla. Karelavtotrans-liikenneyritys valmistaa kansainvälistä bussiyhteyttä.

Liikenneyritys ei vielä ilmoittanut tarkkaa päivämäärää, jolloin ensimmäinen bussivuoro lähtee Petroskoista Joensuuhun. Suunnitellaan, että bussiyhteys Petroskoin ja Joensuun välillä alkaa kesä—heinäkuun vaihteessa. Bussilipun hinta on 20 euroa.

talous / toukokuu 21, 2013 11:23 / päivitetty toukokuu 21, 2013 11:28

Kesällä 2013 Karjalassa ja Suomessa sijaitsevassa Oulankajoen vesistössä alkaa taimenoperaatio, jossa kaikki nousevat kutukalat pyydetään rysällä ja merkitään Carlin-merkillä. Lisäksi 150 kalaa saa radiolähettimen, jotta niiden kutuvaellusta ja talvehtimistapoja pääsee aikanaan seuraamaan nettisivujen kautta.

talous / huhtikuu 30, 2013 12:57 / päivitetty huhtikuu 30, 2013 12:57
KUVA: Marina Petrova
Petroskoin läpi virtaavaan Lohijokeen rakennetaan kalatie, joka mahdollistaa vaelluslohen nousemista Äänisjärveltä Lohijokeen.

 

Karjalan ja Suomen kalantutkijoiden tavoite tehdä Lohijoesta jälleen lohijoki on alkanut toteutua. EU on myöntänyt avustuksen kalatien rakentamiseen Petroskoin kaupungin läpi virtaavan Lohijoen patoon. Silloin lohi voi nousta kutemaan Äänisjärveltä Lohijokiin, mikä elvyttää Lohijoen lohikantaa.

Nykyisin patoja on Lohijoella kolme: lähellä jokisuuta sijaitseva käytöstä poistetun sähkövoimalaitoksen pato, joka nykyisin pitää yläpuolisen maisemalammen pintaa halutulla korkeudella, sekä kaksi teollisuuden vedenoton tarpeisiin rakennettua ja myös käytöstä poistunutta patoa.

talous / huhtikuu 26, 2013 10:07 / päivitetty huhtikuu 29, 2013 13:44
EU sijoittaa Karjalan Louhen ja Lahdenpohjan piirissä sijaitsevien raja-asemien tieyhteyksien kehittämiseen.
Marina Petrova
Ihalasta Raivion kautta valtakunnanrajalle kulkevan tien kunnostuksen jälkeen Parikkala-Syväoron raja-asemalle voi anoa kansainvälisen statuksen.

Karelia ENPI -ohjelman rahoittama Louhi—Suoperä-tie valmistuu vuoden 2013 loppuun mennessä. EU on myöntänyt 3,6 miljoonaa euroa 50 kilometrin pituisen tienosan parantamiseen. Rakennustyöt alkavat toukokuun puolivälissä.

talous / maaliskuu 18, 2013 13:23 / päivitetty maaliskuu 18, 2013 13:23
Karjalan hakkuumäärät ovat laskeneet viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuotisista.

Karjalan hakkuumäärät ovat laskeneet viime vuonna kuusi prosenttia edellisvuotisista. Havumetsien vienti supistui lähes kolmannekseen.

Tuotannon lasku johtuu ostajien maksuviivästyksen vuoksi. Tasavallan suuret metsänjalostusyritykset keskeyttivät toimintansa. Pitkärannan sellutehdas on konkurssin menettelyssä. Myös Kontupohjan sellu- ja paperikombinaatti on etsimässä ulospääsyä kriisistä.

talous / helmikuu 19, 2013 15:48 / päivitetty helmikuu 19, 2013 15:48
Suomen elinkeinoministerin valtiosihteeri Marja Rislakki tähdensi, että Karjalan päämiehenä Aleksandr Hudilainen teki jo muutaman vierailun Suomeen.

Karjalan hallituksen päämiehen Aleksandr Hudilaisen mielestä yhteistyö Suomen ja Karjalan välillä investointien alalla ei ole riittävän aktiivista.

— Pitää ymmärtää suomalaisten mentaliteetti. He valitsevat yhteistyökumppaneita aina varovaisesti. On vaikea vakuuttaa heille investointien tärkeyttä tietylle alalle. Huolimatta siitä neuvotteluprosessi on jo käynnistynyt, Hudilainen painottaa.

talous / tammikuu 25, 2013 12:14 / päivitetty tammikuu 25, 2013 12:14

Petroskoin kaupungin rajan tuntumassa olevien Äänisenrannan piiriin kuuluvien Vilgan kylän ja Uuden Vilgan taajaman siirtäminen luonnonkaasun käyttöön oli tarkoitus tehdä muutama vuosi sitten, mutta Gazprom-monopoliyhtiö oli vaatinut silloin itselleen erikoisehtoja.

Hankkeen rahoitus Karjalan osalta oli viime vuosina niukka. Kuitenkin monopoliyhtiön esittämät ehdot pystyttiin täyttämään ja myönnettiin tasavallan kassasta tarkoitukseen 55,6 miljoonaa ruplaa.