koulutus / huhtikuu 30, 2020 - 17:59

Etäopetus muutti lastenja vanhempien arkea

Jekaterina Pospelova

—Toiset oppiaineet sopivat etäope-tukseen paremmin kuin toiset. Minun  on  suhteellisen  helppoa  opiskella reaaliaineita, mutta matematii-kassa ja englannin kielessä kaipaisin nykyistä enemmän ”elävää” opetta-jaa. Esimerkiksi biologiassa ja histo-riassa voi lukea oppikirjasta tiedot, mutta matematiikassa olisi hyötyä, jos opettaja kertoisi asiat ensin, Pet-roskoin 1. lyseon 6. luokan oppilas Jekaterina Sidorova kertoo.Jekaterina  seurasi  englannin  kielen  tunnilla  livestriimiä,  jossa  ruudulla  näkyi  opettajan  näyttö  ja kuului ääni, kun opettaja selit-ti uuden aiheen. Hän katsoo myös muiden opettajien tarjoamia videoita. Jekaterinan mukaan hän jou-tuu usein itse hankkimaan tietoja Internetistä.Suoritetut kotitehtävät lähetetään  sähköpostitse  tai  opettajien  Vkontakte-tilille.

—Etäopiskelussa  pitää  istua  paljon aikaa tietokoneen ääressä. Opettajat  antavat  suuren  määrän  läksyjä.  Siksi  joudun  tekemään  kotitehtäviä iltamyöhään. Musiikin, kuvataiteen ja liikunnan opettajat antavat päinvastoin nyt huomattavasti vähemmän läksyjä. Kotitehtävien arvostelu on mielestäni ankara. Jos oppilas ei lähetä kotitehtäviä ajoissa, niin siitä tulee heti miinusta arvosanaan, Sidorova pahoittelee

Nyt etäopetus tapahtuu samal-la tavalla melkein jokaisessa per-heessä, jossa on kouluikäisiä. Nämä opiskelevat etänä jo neljättä viikkoa.  Opintojen  suorittaminen on erilaista sekä opettajille ja lapsille.

— Oppilaat saavat suuren määrän kotitehtäviä. Sen vuoksi he eivät ehdi suorittaa kaikkea ajoissa. Vuorostaan  opettajilla  on  vähän  aikaa tarkastaa kotitehtäviä, Karjalan opetusministeri Roman Golubev korosti suoran linjan aikana viime perjantaina.

Monilla oppilailla ei ole käytössä tietokonetta tai tablettia. Lisäksi internet-yhteys ei toimi hyvin 21 asutuskeskuksessa tasavallassa.

— 2 300 oppilaalla ei ole nyt mahdollisuutta opiskella etänä. Jokai-nen koulu järjestää tällaisille oppi-laille opetuksen vaihtoehtoisilla tavoilla, ministeri sanoo.Golubevin  mukaan  etäopiskelu  aiheuttaa  ongelmia  ja  välillä  stressiäkin, mutta se ei ole täysin ylivoimainen.

Tilanne muutti opetusmuodot

Lietmajärven  taajamaan  koulun  johtajan Alla  Falkovan  mukaan  oppilaat, vanhemmat ja opettajat ovat sopeutuneet etäopetukseen. Koulussa  on  muutettu  oppitun-tien aikataulu.— Käytämme niin sanottua luen-to-opetusta. Päivässä järjestetään esimerkiksi  kaksi  fysiikan  tuntia  ja kaksi liikuntatuntia. Tämä koulutusmuoto sopii parhaiten opettajille ja oppilaille, koulunjohtaja selittää.

Falkovan mukaan reaaliaikaisen etäopetuksen avulla koululaiset lukevat matematiikkaa ja fysiikkaa.

Lisää aiheesta  lehdessä 29.04.2020

0 kommentit